Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
NAVN
OMTALE
GRAD
  Serier K-100977 Varhaug kommune- Brannstyret Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-101021 Sauda kommune- Sauda Brann- og bygningskommune UG
  Serier K-100132 Høyland kommune - Brannstyret Dette er et lite arkiv som kun består av en brevjournal og en arkivboks med korr Mer ... UG
  Serier K-101075 Sauda kommune- Brannstyret UG
  Serier K-100066 Sogndal ladested - Brannstyret UG
  Serier K-100067 Sogndal ladested - Brannstyret UG
  Serier K-100506 Egersund kommune (Ladested) - Komité til hjelp for skadelidte ved bybrann Arkivet ble registrert og ordnet av IKA i november 1987. I oktober 2002 ble mate Mer ... UG
  Serier K-100343 Klepp kommune- Brannstyret UG
  Serier K-100549 Egersund kommune (Ladested) - Brannstyret Arkivet ble registrert og ordnet av IKA i november 1987. I oktober 2002 ble mate Mer ... UG
  Serier K-100465 Eigersund kommune (Herredet) - Brannstyret Arkivet ble registrert og ordnet av IKA i november 1987. I oktober 2002 ble mate Mer ... UG
  Serier K-100466 Eigersund kommune (Herredet) - Eigersund Brannvern Arkivet ble registrert og ordnet av IKA i november 1987. I oktober 2002 ble mate Mer ... UG
  Serier K-100399 Sandnes kommune - Brannstyret Arkivet var ferdig ordnet og katalogisert fra IKA sin side i 1984. Siden den gan Mer ... UG
  Serier K-100833 Time Kommune- Brannkommisjonen/Brannstyret UG
  Serier K-101833 Lund kommune - Brannstyret Arkivet inneholder møtebok og diverse korrespondanse. Materialet er plassert i b Mer ... UG
  Serier K-101188 Sokndal kommune- Brannstyret UG
  Serier K-101298 Åkra kommune- Brannstyret UG
  Serier K-101843 Avaldsnes kommune- Brannstyret/brannvernsnemda UG
  Serier K-101349 Torvastad kommune - Brannvernet/Brannstyret Karmøy kommunearkiv overtok ansvaret for arkivene etter kommunesammenslåingen i Mer ... UG
  Serier K-101420 Gjesdal kommune- Ålgård- brann og bygningskommune UG
  Serier K-101442 Gjesdal kommune- PA 12 Gjesdal Branntrygdelag Arkivet oppbevares i Statsarkivet i Stavanger UG

Fant detaljer: 31  Side 1av 2