Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
NAVN
OMTALE
GRAD
  Serier K-100987 Varhaug kommune- Forsyningsnemda Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100140 Høyland kommune - Forsyningsnemnda Dette er et forholdsvis stort arkiv som i det alt vesentlige består av arkivstyk Mer ... UG
  Serier K-101054 Nærbø kommune- Forsyningsnemda Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-101086 Ølen Kommune - Vassforsyningsnemda UG
  Serier K-101090 Sauda kommune- forsyningsnemnda UG
  Serier K-100230 Helleland kommune - Forsyningsnemnda Forskriftene for forsyningsnemda, gitt ved kgl.res. 29. aug. 1939, gjentok i det Mer ... UG
  Serier K-100043 Høle kommune - Forsyningsnemnda Når det gjelder arkiver etter Høle kommune så er dette et stort arkiv. UG
  Serier K-100328 Klepp kommune- Forsyningsnemnda UG
  Serier K-100473 Eigersund kommune (Herredet) - Forsyningsnemnda Arkivet ble registrert og ordnet av IKA i november 1987. I oktober 2002 ble mate Mer ... UG
  Serier K-100652 Imsland kommune - Forsyningsnemnda UG
  Serier K-100699 Nedstrand kommune - Forsyningsnemnda UG
  Serier K-100742 Tysvær kommune - Forsyningsnemnda UG
  Serier K-100410 Sandnes kommune - Forsyningsnemnda Dette arkivet ble første gang ordnet og katalogisert av IKA i 1984. Siden den ga Mer ... UG
  Serier K-100559 Egersund kommune (Ladested) - Forsyningsnemnda Arkivet ble registrert og ordnet av IKA i november 1987. I oktober 2002 ble mate Mer ... UG
  Serier K-100583 Kvitsøy kommune - Forsyningsnemnda UG
  Serier K-100854 Time Kommune- Forsyningsnemnda UG
  Serier K-100910 Ogna kommune- Vassforsyningsnemnda Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004 UG
  Serier K-100942 Ogna kommune- Forsyningsnemnda Ferdig ordnet og katalogisert av IKA i 1987. Katalogen overført til ASTA i 1987. UG
  Serier K-100953 Varhaug kommune- Vassforsyningsnemda Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-101135 Skjold Kommune - Forsyningsnemnda UG

Fant detaljer: 39  Side 1av 2