Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ARKIV
NAVN
OMTALE
GRAD
  Serier K-100934 Ogna kommune- Småbruk- og bustadbanken Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-100981 Varhaug kommune- Småbruk- og bustadbanknemda/Husnemda Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 1987. Katalog overført til ASTA i 2004. UG
  Serier K-101050 Nærbø kommune- Nemd for Arbeiderbrug- og boligbanken/Småbruk- og bustadbanken Herunder Hypotekbanken sine takstmenn. Ordnet og ferdig katalogisert av IKA i 19 Mer ... UG
  Serier K-101091 Ølen Kommune - Småbruk og bustadsnemda UG
  Serier K-100007 Sjernarøy kommune - Småbruk/Bustadnemnda Det er møtebøker, brevjournalar og takstprotokollar i arkivet. UG
  Serier K-100325 Klepp kommune- Småbruk- og bolignemnda UG
  Serier K-100614 Vikedal kommune - Nemnd for småbruk- og bustadbanken UG
  Serier K-100697 Nedstrand kommune - Småbruk- og bustadbanknemda UG
  Serier K-100705 Tysvær kommune - Småbruk- og bustadbanknemda UG
  Serier K-100469 Eigersund kommune (Herredet) - Nemnd for småbruk- og bustadbanken Arkivet ble registrert og ordnet av IKA i november 1987. I oktober 2002 ble mate Mer ... UG
  Serier K-100776 Skjold kommune - Småbruk- og bustadbanknemda / Arbeiderkomiteen for arbeiderbrug Mer ... UG
  Serier K-100782 Sauda kommune- Nemnda for Småbruk og Bustadbanken UG
  Serier K-100550 Egersund kommune (Ladested) - Nemnd for småbruk- og bustadbanken Arkivet ble registrert og ordnet av IKA i november 1987. I oktober 2002 ble mate Mer ... UG
  Serier K-100848 Time kommune- Arbeiderbrug- og Bustadbanken/Nemnda for Småbruk- og Bustadbanken UG
  Serier K-101193 Sokndal kommune- Småbruks- og bustadmannemda UG
  Serier K-101301 Åkra kommune- Småbruk- bolig- og husnemd, Småbruk og bustadbanken UG
  Serier K-101788 Lund kommune - Nemnda for småbruk- og bustadbanken Arkivet inneholder en møtebok. Materialet er overført fra bortsettingsarkiv i Lu Mer ... UG
  Serier K-101347 Torvastad kommune - Småbruk og bustadnemnda Karmøy kommunearkiv overtok ansvaret for arkivene etter kommunesammenslåingen i Mer ... UG
  Serier K-101853 Høle kommune - Småbruk og bustadnemnd Lite arkiv som kun består av en protokoll. IKA mottok dette arkivstykket i forbi Mer ... UG
  Serier K-101423 Gjesdal kommune- Nemda for småbruk- og bustadbanken UG

Fant detaljer: 33  Side 1av 2