Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100429 PA IKA 534 - Vestlandske Vanførelag 1100
  Arkiv K-100430 Stavanger Vanførelag 1103
  Arkiv K-100432 Fylkessjukehuset i Haugesund - Lønn/personal 1100
  Arkiv K-100433 Fylkessjukehuset i Haugesund - Sjefslege 1100
  Arkiv K-100434 Fylkessjukehuset i Haugesund - Økonomi 1100
  Arkiv K-100435 Fylkessjukehuset i Haugesund 1100
  Arkiv K-100011 Sjernarøy kommune - Bjergøy skule 1140 Dette er ein av kretsskulane i Sjernarøy kommune som vi har arkivsaker etter for Mer ... I papirkatalogen frå 1987 var ikkje skulane skilde ut som sjølvstendige arkivska Mer ...
  Arkiv K-100037 Høle kommune - Trygdenemnda 1128 I påvente av at alderstrygden skulle bli lovfestet opprettet mange kommuner egne Mer ...
  Arkiv K-100161 Sandnes kommune - Valgstyret 1102 Begynnelsen til Sandnes kommune, og dermed Sandnes valgstyre, er lov av 14. apri Mer ...
  Arkiv K-100056 Høyland kommune - Soknerådet/Menighetsrådet 1123 Lov av 3. august 1897 nr. 1 om kirker og kirkegårder gjorde mesteparten av kirke Mer ...
  Arkiv K-100188 Sandnes kommune - Formannskapet og Bystyret 1102 Begynnelsen til Sandnes kommune, og dermed formannskapet og bystyret, er lov av Mer ...
  Arkiv K-100125 Høyland kommune - Bygningsrådet 1123 Bygningsloven av 1924 trådte i kraft 1. januar 1929. Loven gjaldt alle landets b Mer ...
  Arkiv K-100129 Høyland kommune - Havnekomite 1123 Havneloven av 1894 bestemte at byer skulle ha eget havnestyre hvor kommunestyret Mer ...
  Arkiv K-100131 Høyland kommune - Kommuneingeniøren 1123 Kommuneingeniøren i Høyland var bygningsrådets forlengede arm. Bygningsrådet i H Mer ...
  Arkiv K-100396 Sola kommune - Barnehagekontoret 1124
  Arkiv K-100197 Vindafjord kommune - Prisnemnda 1154
  Arkiv K-100202 Suldal kommune- Politisk sekretariat 1134
  Arkiv K-100180 Tysvær kommune - Teknisk etat 1146 Tysvær kommune ble utskilt fra Skjold i 1849. Nedstrand, Skjold og Tysvær ble sl Mer ...
  Arkiv K-100184 Finnøy kommune- Kultur/kyrkje 1141
  Arkiv K-100192 Finnøy kommune-kulturkontoret 1141

Fant detaljer: 2303  Side 1av 116