Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100212 Time kommune- Helse- og sosialetaten 1121
  Arkiv K-100223 Hå kommune- Hå offentlige kjøttkontroll 1119 I lov av 12. april 1957 nr. 2 om slakterier, kjøttindustri og offentlig kjøttkon Mer ...
  Arkiv K-100227 Rogaland Fylkeskommune- Eigersund v.g.skole 1100 Arkivet er overført til Statsarkivet i Stavanger16.03.2009
  Arkiv K-100237 Sandnes kommune - Kommunalt folkekjøkken 1102
  Arkiv K-100241 Sandnes kommune - Kommiteer for anlegg av slakthus/Slakthuskomite 1102
  Arkiv K-100250 Sandnes kommune - Sandnes komm. husmorskole 1102
  Arkiv K-100425 Karmsund boliger 1100 Karmsund boliger ( Lillebo-foreningen, Lillebo skole- og daghjem, Lillebos infor Mer ...
  Arkiv K-100436 Klepp kommune- Tu korttidsbarnehage 1120
  Arkiv K-100437 Klepp kommune- Kleppe barnehage 1120
  Arkiv K-100023 Høle kommune - Ligningsnemnda 1128 Formanskapsloven av 1837 inneholdt ingen beskatningsbestemmelser, beskatningen f Mer ...
  Arkiv K-100024 Høle kommune - Herredskommisjonen 1128 Matrikkelen var et av skattefundamentene på landet. Kommunene disponerte dette a Mer ...
  Arkiv K-100050 Høyland kommune - Herredskommisjonen 1123 Matrikkelen var et av skattefundamentene på landet. Kommunene disponerte dette a Mer ...
  Arkiv K-100111 Fister kommune - Det geistelege lønningsfond 1132 Lov av 1897 om kyrkjer og kyrkjegardar oppretta kyrkjefond, kyrkjetilsyn, lønnin Mer ...
  Arkiv K-100025 Høle kommune - Skattenemnda 1128 Skattelovene av 1882 og 1911 gav kommunestyrene adgang til å ettergi ilignet ska Mer ...
  Arkiv K-100132 Høyland kommune - Brannstyret 1123 Når det gjaldt brannvern i kommunene gjaldt forordningen av 1767 med endringslov Mer ...
  Arkiv K-100134 Høyland kommune - Dyrevernnemnda 1123 Dyrevernloven av 1935 påla kommunene å velge en dyrevernnemnd. Nemnda skulle hje Mer ...
  Arkiv K-100137 Høyland kommune - Tiltaks- og plankomit 1123 Dette var en komite som hadde med planlegging og sysselsetting i Høyland kommune Mer ...
  Arkiv K-100350 Eigersund kommune - PA 20 Egersund Husmorlag 1101
  Arkiv K-100353 Klepp kommune- PA 3 Orre Folkeakademi 1120
  Arkiv K-100358 Klepp kommune- PA 8 Klepp lærerlag 1120

Fant detaljer: 2303  Side 2av 116