Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100350 Eigersund kommune - PA 20 Egersund Husmorlag 1101
  Arkiv K-100168 Eigersund kommune -Sentraladministrasjon 1101
  Arkiv K-100163 Eigersund kommune -Plan/ miljøavdelingen 1101
  Arkiv K-100149 Eigersund kommune-Teknisk etat 1101
  Arkiv K-100160 Eigersund kommune-Dalanerådet 1101
  Arkiv K-100306 Eigersund kommune- Eigersund Havnevesen 1101
  Arkiv K-100332 Eigersund kommune - PA 21 Egersund Husmorlags Barnehage 1101
  Arkiv K-100566 Eigersund kommune (Felleskommune) - Sosialstyret 1101 I 1965 ble Eigersund (herred), Helleland og Egersund (ladested) kommuner samt Gr Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100537 Egersund kommune (Ladested) - Fiskermanntalsnemnda 1101 Egersund ladested som administrativ enhet fungerte i perioden 1837 til og med 19 Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100516 Egersund kommune (Ladested) - Menighetsrådet 1101 Forutsetningen for loven av 3. august 1897 nr. 1 om kirker og kirkegårder var at Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100534 Egersund kommune (Ladested) - Trygdenemnda - Alderstrygd 1101 I påvente av at alderstrygden skulle bli lovfestet, opprettet mange kommuner egn Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100557 Egersund kommune (Ladested) - Næringsnemnda 1101 Lov 2.april 1917 om foranstaltninger til å øke jordbruksproduksjonen påla provia Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100553 Egersund kommune (Ladested) - Overformynderiet 1101 Overformynderi har en historie som går langt tilbake på 1700-tallet. I forbindel Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100559 Egersund kommune (Ladested) - Forsyningsnemnda 1101 Kommunale forsyningsnemnder var virksomheter som ble etablert i alle kommuner i Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100540 Egersund kommune (Ladested) - Edruskapsnemnda 1101 Det var først på 1930-tallet at det ble etablert en egen alkoholistomsorg i Norg Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100563 Egersund kommune (Ladested) - Oppgjørsnemnda 1101 Arbeidet med å utbetale godtgjørelse for tyske beslagleggelser av eiendom og løs Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100554 Egersund kommune (Ladested) - Provianteringsrådet 1101 Provianteringsrådet sto for lokal rasjonering og regulering av matvarer og andre Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100508 Egersund kommune (Ladested) - Fellesvannverket 1101 I 1837 opprettet Egersund ladested eget kommunestyre som følge av formannskapslo Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100547 Egersund kommune (Ladested) - Byingeniøren / Teknisk etat 1101 I 1837 opprettet Egersund ladested eget kommunestyre som følge av formannskapslo Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100546 Egersund kommune (Ladested) - Reguleringskommisjonen / Bygningskommisjonen / Byg Mer ... 1101 I 1837 opprettet Egersund ladested eget kommunestyre som følge av formannskapslo Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...

Fant detaljer: 98  Side 1av 5