Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100161 Sandnes kommune - Valgstyret 1102 Begynnelsen til Sandnes kommune, og dermed Sandnes valgstyre, er lov av 14. apri Mer ...
  Arkiv K-100188 Sandnes kommune - Formannskapet og Bystyret 1102 Begynnelsen til Sandnes kommune, og dermed formannskapet og bystyret, er lov av Mer ...
  Arkiv K-100237 Sandnes kommune - Kommunalt folkekjøkken 1102
  Arkiv K-100241 Sandnes kommune - Kommiteer for anlegg av slakthus/Slakthuskomite 1102
  Arkiv K-100250 Sandnes kommune - Sandnes komm. husmorskole 1102
  Arkiv K-100183 Sandnes kommune- Teknisk etat 1102 Fra storkommunens tidligste år og fram til 1994/95 hadde Sandnes kommune et tekn Mer ... For perioden før 1994/95, se under de andre tekniske etatene beskrevet i histori Mer ...
  Arkiv K-100397 Sandnes kommune - Byplan 1102 Byplan ble etablert som egen etat i kort tid etter sammenslåingen av de "gamle" Mer ...
  Arkiv K-100235 Sandnes kommune - Kommunerevisjonen 1102 Bestemmelser om revisjon av kommunale regnskaper ble førstegang gitt i formannsk Mer ...
  Arkiv K-100399 Sandnes kommune - Brannstyret 1102 Allerede før Sandnes ble egen kommune i 1860 var det et brannvern i tettstedet. Mer ...
  Arkiv K-100400 Sandnes kommune - Vannverk 1102 Viktig for utbyggingen av kommunale vannverk var bestemmelsene i lov av 12. juni Mer ...
  Arkiv K-100401 Sandnes kommune - Havnekontoret/Havnevesenet 1102 Havneforvaltning har tradisjonelt vært et statlig anliggende, men virksomheten h Mer ...
  Arkiv K-100402 Sandnes kommune - Redskapsnemnda 1102 Under første verdenskrig i 1916/17 gav Landbruksdepartementet regler for redskap Mer ...
  Arkiv K-100403 Sandnes kommune - Dyrevernnemnda 1102 Dyrevernloven av 1935 påla kommunene å velge en dyrevernnemnd. Nemnda skulle hje Mer ...
  Arkiv K-100203 Sandnes kommune- Eiendomsetaten 1102
  Arkiv K-100245 Sandnes kommune - Menighetsrådet 1102 Lov av 3. august 1897 nr. 1 om kirker og kirkegårder gjorde mesteparten av kirke Mer ...
  Arkiv K-100246 Sandnes kommune - Skolestyret 1102 I Sandnes kommune, som i mange andre kommuner, var det slik at fram til ca. 1890 Mer ...
  Arkiv K-100187 Sandnes kommune - Formannskap/Borgermesterktr. 1102 Før 1837 var magistraten statens representant i lokalforvaltningen i byene. Som Mer ...
  Arkiv K-100404 Sandnes kommune - Kommunalt elverk/Sandnes Energi 1102 Sandnes kommunale elektrisitetsverk kom i regulær drift i 1909. Fra dette året b Mer ...
  Arkiv K-100406 Sandnes kommune - Overformynderiet 1102 Overformynderi har en historie som går langt tilbake på 1700-tallet. I forbindel Mer ...
  Arkiv K-100409 Sandnes kommune - Provianteringsrådet 1102 Provianteringsrådet sto for lokal rasjonering og regulering av matvarer og andre Mer ...

Fant detaljer: 96  Side 1av 5