Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100074 Sogndal ladested - Vedutvalget 1107 Forskrifter 29. august 1939 om kommunale forsyningsnemder bestemte at kommunesty Mer ...
  Arkiv K-100058 Sogndal ladested - Redskapsnemnda 1107
  Arkiv K-100057 Sogndal kommune - eiendomstakstnemnda 1107 Under behandlingen av Landbruksdepartetementets budsjett for 1916-17 vedtok stor Mer ...
  Arkiv K-100051 Sogndal ladested - Valgstyret 1107 Det fungerte et valgstyre for Sogndal ladested allerede før Sogndal ladested ble Mer ...
  Arkiv K-100061 Sogndal ladested - Folkeskolen 1107
  Arkiv K-100064 Sogndal ladested - Sunnhetskommisjonen/Helserådet 1107
  Arkiv K-100071 Sogndal ladested - Kommunalt telefonanlegg 1107
  Arkiv K-100072 Sogndal ladested - Overformynderiet 1107 Før 1928 hadde ladestedet felles overformynderi med Sogndal Landsogn jfr Sokndal Mer ...
  Arkiv K-100052 Sogndal ladested - Formannskapet/kommunestyret 1107 Sogndal ladested som administrativ enhet fungerte i perioden 1858 til og med 194 Mer ...
  Arkiv K-100060 Sogndal ladested - Skolekommisjonen/skolestyret 1107 Grunnlaget for utviklingen av en skoleadministrasjon og et skolevesen på landet Mer ...
  Arkiv K-100062 Sogndal ladested - Fattigkommisjonen/fattigstyret 1107 Det kommunale fattigstellet i Sogndal ladested sprang ut av det lokale fattigkom Mer ...
  Arkiv K-100065 Sogndal ladested - Reguleringskommisjonen/bygningskommisjonen 1107 Den alminnelige bygningsloven av 1845 ble gjort gjeldende for alle landets kjøps Mer ...
  Arkiv K-100073 Sogndal ladested - Provianteringsrådet 1107 Provianteringsrådet sto for den lokale rasjonering og regulering av matvarer og Mer ...
  Arkiv K-100998 Sogndal ladested- Fiskermantallsnemnda 1107 I flg. forskrifter 7. nov.1908 skulle en kommunalt nedsatt nemd føre mantall ove Mer ...
  Arkiv K-100055 Sogndal ladested - kemnerkontoret 1107 I 1837 ble Sogndal prestegjeld egen kommune som følge av formannskapsloven. I 18 Mer ...
  Arkiv K-100063 Sogndal ladested - Arbeidsløshetsnemnda/arbeidsformidlinga 1107 Dette er en arkivskaper som springer ut av de spesielle forholdende under 2. ver Mer ...
  Arkiv K-100067 Sogndal ladested - Brannstyret 1107 Når det gjaldt brannvern i kommunene gjaldt forordningen av 1767 med endringslov Mer ...

Fant detaljer: 17  Side 1av 1