Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100157 Sokndal kommune- Friluftsnemnda 1111
  Arkiv K-100151 Sokndal kommune- Teknisk etat 1111
  Arkiv K-100153 Sokndal kommune- Skole- og kulturetaten 1111
  Arkiv K-100155 Sokndal kommune- Landbruksnemnda 1111 Jordstyret fram til 1980- Jordstyret K-101190
  Arkiv K-100156 Sokndal kommune- Folkeboksamling/Folkebibliotek 1111
  Arkiv K-100159 Sokndal kommune- Arbeidsvernnemnda 1111
  Arkiv K-100229 Sokndal kommune- Landbrukskontoret 1111
  Arkiv K-101100 Sokndal kommune- Lønnsutvalg/lønnsnemd 1111 En kommunal lønnsnemnd var et utvalg som hadde ansvar for å fastsette lønna til Mer ...
  Arkiv K-101101 Sokndal kommune- Pensjonsutvalget 1111
  Arkiv K-101102 Sokndal kommune- Skattenemda 1111 Skatteloven av 1882 og 1911 gav herredstyret/bystyret adgang til å ettergi ilign Mer ...
  Arkiv K-101098 Sokndal kommune- Valgstyret 1111 Fram til 1985 har stortingsvalg og kommunevalg vært regulert av hver sin lovgivn Mer ...
  Arkiv K-101123 Sokndal Kommune- Herredskommisjonen 1111
  Arkiv K-101099 Sokndal kommune- Formannskapet 1111
  Arkiv K-101103 Sokndal kommune- Idrettsutvalget 1111 Statens Idrettskontor ble oppretter i 1946, og i 1947 henstilte kontoret til all Mer ...
  Arkiv K-101104 Sokndal kommune- Nemd for bebyggelse på Sogndalsstranden 1111 Valgt av kommunestyret i møte 16.12. 1968
  Arkiv K-101105 Sokndal kommune- Generalplanutvalget 1111
  Arkiv K-101106 Sokndal kommune- Vegnemda 1111 Nemd nedsatt av formannskap/kommunestyre.
  Arkiv K-101107 Sokndal kommune- Gatenavnkomite 1111 Komite nedsatt av formannskapet/kommunestyret
  Arkiv K-101108 Sokndal kommune- Vannverksnemda 1111 Nemd oppnevnt av formannskapet/kommunestyret
  Arkiv K-101109 Sokndal kommune- Komite for innløsing av Sokndal elverk 1111 Komite oppnevnt av formannskapet/kommunestyret.

Fant detaljer: 133  Side 1av 7