Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-101827 Lund kommune - Husbanknemnda 1112 Husbanken ble opprettet i 1946, og den lånetilbud kom i tillegg til Småbruk- og Mer ...
  Arkiv K-101828 Lund kommune - Folkeboksamlingen 1112 I 1809 ble Det kongelige selskap for Norges Vel stiftet. Det gikk straks i gang Mer ...
  Arkiv K-101829 Lund kommune - Ungdoms- og idrettsutvalget 1112 Fra slutten av 1930-årene ble det mange steder opprettet ungdomsnemnder for å st Mer ...
  Arkiv K-101830 Lund kommune - Kulturvernnemnda 1112
  Arkiv K-101831 Lund kommune - Edruskapsnemnda 1112 Det var først på 1930-tallet at det ble etablert en egen alkoholistomsorg i Norg Mer ...
  Arkiv K-101832 Lund kommune - Barnehagenemnda 1112
  Arkiv K-101833 Lund kommune - Brannstyret 1112 Med hensyn til brannvern i kommunene gjaldt forordningen av 1767 med endringslov Mer ...
  Arkiv K-101834 Lund kommune - Viltnemnda 1112 Viltloven av 1951 bestemte at det vanligvis skulle velges en viltnemnd i herrede Mer ...
  Arkiv K-101835 Lund kommune - Gatenavnnemnda 1112
  Arkiv K-101836 Lund kommune - Tilsynsutvalget for Skåland skole 1112 Se også eget arkiv for Skåland skole (Fylkesbarnevernet).
  Arkiv K-101837 Lund kommune - Solvang aldershjem 1112 Se også sosialstyret i Lund kommune.
  Arkiv K-101838 Lund kommune - Lund sykehjem 1112 Se også Sosialstyret i Lund kommune.
  Arkiv K-101839 Lund kommune - Teknisk utvalg 1112 Se også bygningsrådet i Lund kommune.
  Arkiv K-101327 Lund kommune- Pedagogisk psykologisk tjeneste 1112
  Arkiv K-101762 Lund kommune - Kommunekassen 1112 I forbindelse med iverksettingen av Formannskapslovene av 1837 fikk kommunene ut Mer ...
  Arkiv K-101763 Lund kommune - Skolestyret 1112 Grunnlaget for utviklingen av en skoleadministrasjon og et skolevesen på landet Mer ...
  Arkiv K-101764 Lund kommune - Drivdal skolekrets 1112
  Arkiv K-101765 Lund kommune - Eike skolekrets 1112
  Arkiv K-101766 Lund kommune - Hovsherad skolekrets 1112
  Arkiv K-101767 Lund kommune - Kirkekretsen / Nygård skolekrets 1112

Fant detaljer: 63  Side 1av 4