Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-101757 Heskestad kommune - Næringsnemnda 1113 Lov av 2. april 1917 om foranstaltninger for å øke jordbruksproduksjonen påla pr Mer ...
  Arkiv K-101759 Heskestad kommune - Hestenemdna 1113 "Lov" av 13. mai 1943 om salg og utleie av hester bestemte at Landbruksdeparteme Mer ...
  Arkiv K-101751 Heskestad kommune - Sunnhetskommisjonen 1113 Sunnhetskommisjoner ble opprettet av amtmennene på de enkelte kjøpsteder, ladest Mer ... Avlevert til Statsarkivet i Stavanger (Se Lund Soknprestembete)
  Arkiv K-101753 Heskestad kommune - Arbeidstilsynet 1113 Allerede Sunnhetsloven av 1860 hjemlet et vist tilsyn med helsetilstanden i fabr Mer ...
  Arkiv K-101817 Heskestad kommune - Ligningsnemnda 1113
  Arkiv K-101758 Heskestad kommune - Arbeidsnemnda 1113 Ifølge Sysselsettingsloven av 1947 skulle hver kommune ha en arbeidsnemnd (tidli Mer ...
  Arkiv K-101729 Heskestad kommune - Valgstyret 1113 Til å begynne med ble valgene styrt av statens embetsmenn. På landet stod preste Mer ...
  Arkiv K-101732 Heskestad kommune - Formannskapet 1113 Ifølge formannskapslovene av 1837 skulle det være valgte kommunale styringsorgan Mer ...
  Arkiv K-101734 Heskestad kommune - Kommunekassen 1113 I forbindelse med iverksettingen av Formannskapslovene av 1837 fikk kommunene ut Mer ...
  Arkiv K-101735 Heskestad kommune - Bautanemnda 1113
  Arkiv K-101739 Heskestad kommune - Kommunerevisjonen 1113 Bestemmelser om revisjon av kommunale regnskaper ble første gang gitt i formanns Mer ...
  Arkiv K-101740 Heskestad kommune - Det geistlige lønningsfondet 1113 Lønningsfondet ble opprettet i hvert sogn ved Lønningsloven av 1897. Fondet skul Mer ...
  Arkiv K-101741 Heskestad kommune - Soknerådet 1113 Lov av 3. august 1897 nr. 1 om kirker og kirkegårder gjorde mesteparten av kirke Mer ...
  Arkiv K-101742 Heskestad kommune - Skolestyret 1113 Grunnlaget for utviklingen av en skoleadministrasjon og et skolevesen på landet Mer ...
  Arkiv K-101743 Heskestad kommune - Fastskolen 1113 Først ved skoleloven av 1827 ble det gitt et generelt påbud om føring av protoko Mer ...
  Arkiv K-101744 Heskestad kommune - Eide skolekrets 1113 Først ved skoleloven av 1827 ble det gitt et generelt påbud om føring av protoko Mer ...
  Arkiv K-101745 Heskestad kommune - Gya skolekrets 1113 Først ved skoleloven av 1827 ble det gitt et generelt påbud om føring av protoko Mer ...
  Arkiv K-101746 Heskestad kommune - Refsland skolekrets 1113 Først ved skoleloven av 1827 ble det gitt et generelt påbud om føring av protoko Mer ...
  Arkiv K-101747 Heskestad kommune - Ualand skolekrets 1113 Først ved skoleloven av 1827 ble det gitt et generelt påbud om føring av protoko Mer ...
  Arkiv K-101748 Heskestad kommune - Framhaldskolen 1113 Først ved skoleloven av 1827 ble det gitt et generelt påbud om føring av protoko Mer ...

Fant detaljer: 25  Side 1av 2