Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100427 Bjerkreim kommune - PA 23 Bjerkreim Kristelege Ungdomslag 1114
  Arkiv K-101547 Bjerkreim kommune - Tengesdal skule 1114 Sjå også under skulestyret.

Utviklinga av det moderne skulevesenet tok til på 1 Mer ...
  Arkiv K-101548 Bjerkreim kommune - Vikeså skule 1114 Sjå også under skulestyret.

Utviklinga av det moderne skulevesenet tok til på 1 Mer ...
  Arkiv K-101549 Bjerkreim kommune - Ørsdal skule 1114 Sjå også under skulestyret.

Utviklinga av det moderne skulevesenet tok til på 1 Mer ...
  Arkiv K-101550 Bjerkreim kommune - Bjerkreim framhaldskule 1114 Sjå også under skulestyret.

Utviklinga av det moderne skulevesenet tok til på 1 Mer ...
  Arkiv K-101551 Bjerkreim kommune - Kulturstyret 1114 Formannskapslovane vart avløyst av kommunelovane av 1921. Desse lovane var tilpa Mer ...
  Arkiv K-101552 Bjerkreim kommune - Fattigkommisjonen/Fattigstyret/Forsorgstyret/Sosialstyret 1114 Ved dei landsomfattande fattiglovene av 1845 fekk fattigvesenet ei eins og meir Mer ...
  Arkiv K-101553 Bjerkreim kommune - Trygdenemnda 1114 I påvente av at alderstrygda skulle bli lovfesta oppretta mange kommunar eigne a Mer ...
  Arkiv K-101554 Bjerkreim kommune - Husmorvikar- og heimesjukepleienemnda 1114 Dei fyrste kommunale husmorvikarstillingar vart oppretta på slutten av 1940-tale Mer ...
  Arkiv K-101555 Bjerkreim kommune - Edruskapsnemnda 1114 Tidleg på 1930-talet vart det etablert ein eigen alkoholistomsorg i Noreg. Edrus Mer ...
  Arkiv K-101556 Bjerkreim kommune - Verjerådet/Barnevernsnemnda 1114 Ved verjerådslova av 1896, som trådte i kraft i 1900, vart ansvaret for forsømte Mer ...
  Arkiv K-101558 Bjerkreim kommune - Helserådet 1114 I løpet av 1700-talet vart det oppretta sunnhets- og karantenekommisjonar i ein Mer ...
  Arkiv K-101559 Bjerkreim kommune - Bygningsrådet 1114 Den allminnelige bygningslova av 1845 vart gjort gjeldande for alle landets kjøp Mer ...
  Arkiv K-101560 Bjerkreim kommune - Teknisk styre 1114
  Arkiv K-101561 Bjerkreim kommune - Brannstyret 1114 Med omsyn til brannvern i kommunane gjaldt forordninga av 1767 med endringslov a Mer ...
  Arkiv K-101562 Bjerkreim kommune - Jordstyret 1114 Næringsnemndene vart avskaffa ved Jordstyrelova av 1920. På dei områda næringsne Mer ...
  Arkiv K-101563 Bjerkreim kommune - Skogutvalet 1114
  Arkiv K-101564 Bjerkreim kommune - Skogrådet 1114 Skoglova av 1932 bestemte at det skulle opprettast skogråd i alle herreder. Fylk Mer ...
  Arkiv K-101565 Bjerkreim kommune - Nemnda for Småbruk- og bustadbanken 1114 Stortinget vedtok i 1894 at det skulle stillast midlar til rådvelde slik at komm Mer ...
  Arkiv K-101566 Bjerkreim kommune - Hypotekbanken sine takstmenn 1114 Dette var ein funksjon under småbruks- og bolignemnda (småbruk- og bustadbanknem Mer ...

Fant detaljer: 70  Side 1av 4