Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100230 Helleland kommune - Forsyningsnemnda 1115
  Arkiv K-100480 Helleland kommune - Kommunekassen 1115 Helleland landsogn som administrativ enhet fungerte i perioden 1837 til og med 1 Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100484 Helleland kommune - Soknerådet/Menighetsrådet 1115 Helleland landsogn som administrativ enhet fungerte i perioden 1837 til og med 1 Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100494 Helleland kommune - Overformynderiet 1115 Overformynderi har en historie som går langt tilbake på 1700-tallet. I forbindel Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100493 Helleland kommune - Kommunalt elverk 1115 Dateringen av arkivskaperens ytterårene er usikker. Det eldste arkivdokumentet e Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100478 Helleland kommune - Valgstyret 1115 Helleland landsogn som administrativ enhet fungerte i perioden 1837 til og med 1 Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100479 Helleland kommune - Formannskapet 1115 I 1837 ble formannskapsloven vedtatt som delte landet inn i formannskapsdistrikt Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100498 Helleland kommune - Kontrollnemnda 1115 Helleland landsogn som administrativ enhet fungerte i perioden 1837 til og med 1 Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100482 Helleland kommune - Prestegardstilsynet 1115 Helleland landsogn som administrativ enhet fungerte i perioden 1837 til og med 1 Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100483 Helleland kommune - Kretssykekasse 1115 Helleland landsogn som administrativ enhet fungerte i perioden 1837 til og med 1 Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100486 Helleland kommune - Skolekommisjonen/skolestyret 1115 Helleland landsogn som administrativ enhet fungerte i perioden 1837 til og med 1 Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100487 Helleland kommune - Ungdoms- og idrettsnemnda 1115 Helleland landsogn som administrativ enhet fungerte i perioden 1837 til og med 1 Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100488 Helleland kommune - Fattigstyret/fattigkommisjonen/forsorgsstyret 1115 Helleland landsogn som administrativ enhet fungerte i perioden 1837 til og med 1 Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100491 Helleland kommune - Jordstyret 1115 Næringsnemndene ble avskaffet ved Jordstyreloven av 1920. I stedet skulle det ve Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100492 Helleland kommune - Skogrådet 1115 Helleland landsogn som administrativ enhet fungerte i perioden 1837 til og med 1 Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100495 Helleland kommune - Provianteringsrådet 1115 Helleland landsogn som administrativ enhet fungerte i perioden 1837 til og med 1 Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100481 Helleland kommune - Herredskommisjonen 1115 Helleland landsogn som administrativ enhet fungerte i perioden 1837 til og med 1 Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100485 Helleland kommune - Kyrkjetilsynet 1115 Helleland landsogn som administrativ enhet fungerte i perioden 1837 til og med 1 Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100489 Helleland kommune - Alderstrygdenemnda 1115 I påvente av at alderstrygden skulle bli lovfestet, opprettet mange kommuner egn Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...
  Arkiv K-100496 Helleland kommune - Næringsnemnda 1115 Lov 2.april 1917 om foranstaltninger til å øke jordbruksproduksjonen påla provia Mer ... Literatur:
Liv Mykland og Kjell Olav Masdalen, Administrasjonshistorie og arkiv Mer ...

Fant detaljer: 22  Side 1av 2