Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100271 Bakkebø. Sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede. 1116 Institusjonen vart skipa av Røde Kors med lærarane Leiv og Kiss Tveit som initia Mer ...
  Arkiv K-100469 Eigersund kommune (Herredet) - Nemnd for småbruk- og bustadbanken 1116 I 1894 vedtok Stortinget at statlige midler skulle stilles til disposisjon som k Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100457 Eigersund kommune (Herredet) - Fiskemanntallsnemnda 1116 Denne nemnda hadde som oppgave å ivareta en del sosiale oppgaver over for fisker Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100452 Eigersund kommune (Herredet) - Herredskommisjonen/den forberedende komité 1116 Matrikkelen var et av skattefundamentene på landet. Kommunene disponerte dette a Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100455 Eigersund kommune (Herredet) - Fattigstyret/fattigkommisjonen 1116 For å få til et tilfredsstillende fattigstell ble det gjort gjeldende forordning Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100456 Eigersund kommune (Herredet) - Trygdenemnda (Alderstrygd/Barnetrygd) 1116 I påvente av at alderstrygden skulle bli lovfestet, opprettet mange kommuner egn Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100460 Eigersund kommune (Herredet) - Vergerådet/Barnevernsnemnda 1116 Ved vergerådsloven av 1896, som trådte i kraft i 1900, ble ansvaret for forsømte Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100473 Eigersund kommune (Herredet) - Forsyningsnemnda 1116 Kommunale forsyningsnemnder var virksomheter som ble etablert i alle kommuner i Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100449 Eigersund kommune (Herredet) - Husleienemnda 1116 Husleienemnda vedtok høyest lovlige leie for å motvirke urimlig høye leier. Husl Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100458 Eigersund kommune (Herredet) - Edruskapsnemnda 1116 Det var først på 1930-tallet at det ble etablert en egen alkoholistomsorg i Norg Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100451 Eigersund kommune (Herredet) - Likningsnemnda 1116 Formanskapsloven av 1837 inneholdt ingen beskatningsbestemmelser, beskatningen f Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100462 Eigersund kommune (Herredet) - Husfordelingsnemnda 1116 Dateringen av ytterårene er usikker. Se også arkivene til Brakkenemnda (K-100476 Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100464 Eigersund kommune (Herredet) - Teknisk utvalg 1116 Egersund landsogn (etter 1916 kalt "Eigersund herred") som administrativ enhet f Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100472 Eigersund kommune (Herredet) - Provianteringsrådet 1116 Arkivskaperens begynnelsesår må dateres mellom 1916 og 1918.
Etter 1965 er områd Mer ...
Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100476 Eigersund kommune (Herredet) - Brakkenemnda 1116 Dateringen av ytterårene er usikker. Se også arkivene til Husrekvisisjonsnemnda Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100477 Eigersund kommune (Herredet) - Oppgjørsnemnda 1116 Dateringen av arkivskaperens ytterårene er usikker. Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100447 Eigersund kommune (Herredet) - Formannskapet 1116 I 1837 ble formannskapsloven vedtatt som delte landet inn i formannskapsdistrikt Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100459 Eigersund kommune (Herredet) - Husmorvikarnemnda 1116 De første kommunale husmorvikarstillinger ble opprettet i slutten av 1940-årene. Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100448 Eigersund kommune (Herredet) - Byggekomite herredshus 1116 Egersund landsogn (etter 1916 kalt "Eigersund herred") som administrativ enhet f Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...
  Arkiv K-100450 Eigersund kommune (Herredet) - Kommunekassen 1116 Egersund landsogn (etter 1916 kalt "Eigersund herred") som administrativ enhet f Mer ... Literatur:
a) Liv Mykland og Kjell O. Masdalen, Administrasjonshistorie og arki Mer ...

Fant detaljer: 33  Side 1av 2