Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100223 Hå kommune- Hå offentlige kjøttkontroll 1119 I lov av 12. april 1957 nr. 2 om slakterier, kjøttindustri og offentlig kjøttkon Mer ...
  Arkiv K-100321 Nærlandheimen 1119 Allerede i 1913-1914 fikk Staten skilt fra 9 bruksnummer fra gårdsnummer 7 i Nær Mer ...
  Arkiv K-101054 Nærbø kommune- Forsyningsnemda 1119 Kommunale forsyningsnemnder var virksomheter som ble etablert i alle kommuner i Mer ...
  Arkiv K-101055 Nærbø kommune- Hestenemda 1119 "Lov" av 13. mai 1943 om salg og utleie av hester bestemte at Landbruksdeparteme Mer ...
  Arkiv K-101042 Nærbø kommune- Husmorvikarnemda 1119 Fra 1948 ble det gitt statstilskudd til kommunale husmorvikarstillinger, noe som Mer ...
  Arkiv K-101045 Nærbø kommune- Edruskapsnemda 1119 Det var først på 1930-tallet at det ble etablert en egen alkoholistomsorg i Norg Mer ...
  Arkiv K-101046 Nærbø kommune- Reguleringskommisjon/bygningsråd 1119 Den alminnelige bygningsloven av 1845 ble gjort gjeldende for alle landets kjøps Mer ...
  Arkiv K-101048 Nærbø kommune- Jordstyret 1119 Før jordstyret ble etablert hadde provianteringsrådet en del av de samme funksjo Mer ...
  Arkiv K-101049 Nærbø kommune- Skogreisningsnemda 1119 Kommuneloven av 1921 gav adgang til å opprette faste eller midlertidige utvalg, Mer ...
  Arkiv K-101050 Nærbø kommune- Nemd for Arbeiderbrug- og boligbanken/Småbruk- og bustadbanken 1119 I 1894 vedtok Stortinget at det skulle stillast til disposisjon statlege midlar Mer ...
  Arkiv K-100991 Hå kommune- Nærbø sokneråd 1119 Lov av 3. august 1897 nr. 1 om kirker og kirkegårder gjorde mesteparten av kirke Mer ...
  Arkiv K-100996 Hå kommune- Fiskenemda 1119 Lov av 25. juni 1948 om kommunale fiskenemnder bestemte at det skulle være slike Mer ...
  Arkiv K-101000 Nærbø kommune- Formannskapet 1119 Fram til og med 1893 var Nærbø en soknekommune i Haa herredskommune. Haa kommune Mer ...
  Arkiv K-101007 Nærbø kommune- Kommunal lønnsnemd 1119 En kommunal lønnsnemnd var et utvalg som hadde ansvar for å fastsette lønna til Mer ...
  Arkiv K-101013 Nærbø kommune- Kommunekassen 1119 I forbindelse med iverksettingen av Formannskapsloven i 1837 fikk kommunene utst Mer ...
  Arkiv K-101023 Nærbø kommune- Sokneråd 1119 Lov av 3. august 1897 nr. 1 om kirker og kirkegårder gjorde mesteparten av kirke Mer ...
  Arkiv K-101025 Nærbø kommune- Skolekommisjon/skulestyret 1119 Grunnlaget for utviklingen av en skoleadministrasjon og et skolevesen på landet Mer ...
  Arkiv K-100901 Haa kommune- Formannskapet 1119 Haa kommune ble etablert i 1837 med utgangspunkt i Formannskapsloven av 1837. Ha Mer ...
  Arkiv K-100902 Haa kommune- Kommunekassen 1119 I forbindelse med iverksettingen av Formannskapsloven i 1837 fikk kommunene utst Mer ...
  Arkiv K-100907 Haa kommune- Overformynderiet 1119 Overformynderi har en historie som går langt tilbake på 1700-tallet. I forbindel Mer ...

Fant detaljer: 121  Side 1av 7