Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100436 Klepp kommune- Tu korttidsbarnehage 1120
  Arkiv K-100437 Klepp kommune- Kleppe barnehage 1120
  Arkiv K-100353 Klepp kommune- PA 3 Orre Folkeakademi 1120
  Arkiv K-100358 Klepp kommune- PA 8 Klepp lærerlag 1120
  Arkiv K-100360 Klepp kommune- PA10 Klepp misjonslag 1120
  Arkiv K-100362 Klepp kommune- PA 12 Voll kvegavlslag 1120
  Arkiv K-100365 Klepp kommune- PA 15 Klepp kommunale funksjonærforening 1120
  Arkiv K-100369 Klepp Kommune- PA 19 Klepp Kinamisjon 1120
  Arkiv K-100374 Klepp kommune- PA 24 Klepp Hornmusikk 1120
  Arkiv K-100379 Klepp kommune PA 29 Rosland Mølle 1120
  Arkiv K-100383 Klepp Kommune PA 33 Jæderens Fiskeavlsselskap 1120
  Arkiv K-100387 Klepp Kommune PA 37 Klepp Lutningslag 1120
  Arkiv K-100391 Klepp kommune PA 41 Nordavind 4 H 1120
  Arkiv K-100148 Klepp kommune- Soknestyre/råd 1120 Lov av 3. august 1897 nr. 1 om kirker og kirkegårder gjorde mesteparten av kirke Mer ...
  Arkiv K-100177 Klepp kommune- Byggenemnda/materialutvalget 1120 Nemnd under forsyningsnemnda som hadde ansvar for gjennoppbygging etter 2. verde Mer ...
  Arkiv K-100213 Klepp kommune- Veinemnda 1120 Denne komiteen var nedsatt av formannskapet/kommunestyret, og forberedte veisake Mer ...
  Arkiv K-100214 Klepp kommune- Forliksrådet 1120
  Arkiv K-100216 Klepp kommune- Prestegardtilsynet 1120
  Arkiv K-100277 Klepp kommune -Formannskapet 1120 Formannskapet var det største og viktigste utvalget i Klepp kommune. Formannskap Mer ...
  Arkiv K-100287 Klepp kommune- Skolestyret/skolekontoret/opplæringsetaten 1120

Fant detaljer: 129  Side 1av 7