Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100212 Time kommune- Helse- og sosialetaten 1121
  Arkiv K-100593 Time kommune- Kommunekassen 1121 Regnskapsføringen for kommunens kasser hadde utviklet seg fra et system med særs Mer ...
  Arkiv K-100594 Time kommune- Soknerådet 1121
  Arkiv K-100595 Time kommune- Skulestyret 1121
  Arkiv K-100797 Time kommune- Bryne skole 1121
  Arkiv K-100798 Time kommune- Kommunerevisjon 1121
  Arkiv K-100799 Time kommune- Eikeland skole 1121
  Arkiv K-100800 Time kommune- Frøyland skole 1121
  Arkiv K-100801 Time kommune- Kartevoll skole 1121
  Arkiv K-100802 Time kommune- Line/Hognestad skole 1121
  Arkiv K-100803 Time kommune- Tunheim/Undheim skole 1121
  Arkiv K-100804 Time kommune-Time/Vestly skole 1121
  Arkiv K-100805 Time kommune- Time ungdomsskole 1121
  Arkiv K-100806 Time kommune- Tjåland skole 1121
  Arkiv K-100807 Time kommune- Praktis jenteskule, Åsland 1121
  Arkiv K-100808 Time kommune- Time framhaldsskole 1121
  Arkiv K-100809 Time kommune- Realskoleklasser 1121
  Arkiv K-100810 Time kommune- Almueboksamlinga/biblioteket 1121
  Arkiv K-100811 Time kommune- Kulturutvalget 1121
  Arkiv K-100812 Time kommune- Kulturminnenemnda 1121

Fant detaljer: 111  Side 1av 6