Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100182 Gjesdal kommune- Helse- og sosial 1122
  Arkiv K-100285 Gjesdal kommune- Solåsheimen Alders- og sjukeheim 1122
  Arkiv K-100417 Gjesdal kommune- Gjesdal Elverk 1122 Gjestal kommunale elektrisitetsverk kom i regulær drift i 1920. Fra dette året b Mer ...
  Arkiv K-101387 Gjesdal kommune- Kirketilsyn/Sokneråd 1122 Lov av 3. august 1897 nr. 1 om kirker og kirkegårder gjorde mesteparten av kirke Mer ...
  Arkiv K-101388 Gjesdal kommune- Skolestyret 1122 Grunnlaget for utviklingen av en skoleadministrasjon og et skolevesen på landet Mer ...
  Arkiv K-101389 Gjesdal kommune- Kyllingstad skole 1122
  Arkiv K-101390 Gjesdal kommune- Søyland skole 1122
  Arkiv K-101391 Gjesdal kommune- Sikveland skole 1122
  Arkiv K-101392 Gjesdal kommune- Oltedal skole 1122
  Arkiv K-101393 Gjesdal kommune- Vølstad skole 1122
  Arkiv K-101394 Gjesdal kommune- Lima skole 1122
  Arkiv K-101395 Gjesdal kommune- Bollestad skole 1122 Ålgård før 1926
  Arkiv K-101396 Gjesdal kommune- Ålgård skole 1122
  Arkiv K-101397 Gjesdal kommune- Ålgård Fabrikkers bruksskole 1122
  Arkiv K-101398 Gjesdal kommune- Gjesdal skole 1122
  Arkiv K-101399 Gjesdal kommune- Oltevik skole 1122
  Arkiv K-101400 Gjesdal kommune- Maudal skole 1122
  Arkiv K-101401 Gjesdal kommune- Framhaldskolen 1122
  Arkiv K-101402 Gjesdal kommune- Ålgård tekniske aftenskole 1122
  Arkiv K-101403 Gjesdal kommune- Dirdal skole 1122

Fant detaljer: 69  Side 1av 4