Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100001 Interkommunalt Arkiv i Rogaland 1100
  Arkiv K-100002 Sjernarøy kommune - Valgstyret 1140 Arkivskaparen har samanfallande historie med Sjernarøy kommune. Denne kommunen b Mer ...
  Arkiv K-100003 Sjernarøy kommune - Formannskapet 1140 Sjernarøy ble skilt ut frå Nedstrand som eigen kommune i 1868. I samband med det Mer ...
  Arkiv K-100004 Sjernarøy kommune - kommunekassen 1140 Sjernarøy kommune var sjølstendig kommune i perioden frå 1868 og fram til og med Mer ...
  Arkiv K-100005 Sjernarøy kommune - Ligningskommisjonen 1140 Det blei oppretta ein ligningskommisjon i Sjernarøy i samband med opprettinga av Mer ...
  Arkiv K-100006 Sjernarøy kommune - Kommunerevisjonen 1140 Alt i formannskapslovane av 1837 blei det bestemt at eit kommunestyre skulle sjå Mer ...
  Arkiv K-100007 Sjernarøy kommune - Småbruk/Bustadnemnda 1140 I boka "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene" skriv Kjell Olav Ma Mer ...
  Arkiv K-100008 Sjernarøy kommune - Fiskermanntallsnmd. 1140 Denne nemnda hadde i oppgåve å ivareta ein del sosiale oppgåver over for fiskera Mer ...
  Arkiv K-100009 Sjernarøy kommune - Soknerådet 1140 Lov av 3. august 1897 nr. 1 om kyrkjer og kyrkjegardar gjorde mesteparten av kyr Mer ...
  Arkiv K-100010 Sjernarøy kommune - Skulestyret 1140 Skuleverksemd i Sjernarøy er eldre enn Sjernarøy kommune. Sjernarøy kommune blei Mer ... I arkivkatalogen frå 1987 var det skulestyret, det politiske utvalet, som var sa Mer ...
  Arkiv K-100011 Sjernarøy kommune - Bjergøy skule 1140 Dette er ein av kretsskulane i Sjernarøy kommune som vi har arkivsaker etter for Mer ... I papirkatalogen frå 1987 var ikkje skulane skilde ut som sjølvstendige arkivska Mer ...
  Arkiv K-100012 Sjernarøy kommune - Kyrkøy skule 1140 Dette er ein av kretsskulane i Sjernarøy kommune, som vi har arkivsaker etter fo Mer ... I papirkatalogen frå 1987 var ikkje skulane skilde ut som sjølvstendige arkivska Mer ...
  Arkiv K-100013 Sjernarøy kommune - Halsenøy skule 1140 Dette var ein av kretsskulane i Sjernarøy kommune som vi har arkivsaker etter fo Mer ... I papirkatalogen frå 1987 var ikkje skulane skilde ut som sjølvstendige arkivska Mer ...
  Arkiv K-100014 Sjernarøy kommune - Jørstad skule 1140 Dette er ein av kretsskulane i Sjernarøy kommune, som vi har arkivsaker etter fo Mer ... I papirkatalogen frå 1987 var ikkje skulane skilde ut som sjølvstendige arkivska Mer ...
  Arkiv K-100015 Hjelmeland - Valstyret 1133
  Arkiv K-100019 Høle kommune - Valgstyret 1128 Valgstyret i Høle kommune var et sentralt utvalg, som i de fleste kommuner. Utva Mer ... Den gamle arkivkatalogen for Sandnes kommune fra 1984 er laget ut fra den foruts Mer ...
  Arkiv K-100021 Høle kommune - Formannskapet 1128 Formannskapet var det største og viktigste utvalget i Høle kommune. Da kommunene Mer ... Den gamle arkivkatalogen til Sandnes kommune fra 1984 er laget ut fra den foruts Mer ...
  Arkiv K-100022 Høle kommune - Kommunekassen 1128 I og med Formannskapslovene i 1837 fikk kommunene utstrakt ansvar for utgifter o Mer ...
  Arkiv K-100023 Høle kommune - Ligningsnemnda 1128 Formanskapsloven av 1837 inneholdt ingen beskatningsbestemmelser, beskatningen f Mer ...
  Arkiv K-100024 Høle kommune - Herredskommisjonen 1128 Matrikkelen var et av skattefundamentene på landet. Kommunene disponerte dette a Mer ...

Fant detaljer: 2303  Side 1av 116