Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-102410 Forsand kommune - PA 14 Forsand mållag 1129
  Arkiv K-100358 Klepp kommune- PA 8 Klepp lærerlag 1120
  Arkiv K-100149 Eigersund kommune-Teknisk etat 1101
  Arkiv K-101063 Ølen Kommune - soknekommunekasse 1214
  Arkiv K-100310 Klepp kommune- kultur-utvalget/styret/kontoret 1120
  Arkiv K-100197 Vindafjord kommune - Prisnemnda 1154
  Arkiv K-102287 Hjelmeland kommune - PA 48 Årdal ungdomslag 1133
  Arkiv K-101188 Sokndal kommune- Brannstyret 1111
  Arkiv K-101764 Lund kommune - Drivdal skolekrets 1112
  Arkiv K-102246 Strand kommune - PA 7 Strand Lærerforening 1130
  Arkiv K-102385 Hå kommune - PA 57 Sirevåg Fiskarlag 1119
  Arkiv K-100288 Klepp kommune- PA 44 Klepp Rigsmålsforening 1120
  Arkiv K-102261 Hjelmeland kommune - PA 41 Jøsenet Kraftverk 1133
  Arkiv K-101408 Gjesdal kommune- Museumsnemda 1122
  Arkiv K-101261 Sauda kommune- PA5 Sauda folkeakademi 1135
  Arkiv K-102221 Hå kommune - PA 14 Soknenemnda for Nærbø 1119
  Arkiv K-101508 Randaberg kommune- PA 2 Randaberg totalforening-Losjen 1127
  Arkiv K-100064 Sogndal ladested - Sunnhetskommisjonen/Helserådet 1107
  Arkiv K-102361 Hå kommune - PA 46 Vigrestad Vannverk 1119
  Arkiv K-101071 Sauda kommune- Teknisk utvalg 1135

Fant detaljer: 2303  Side 1av 116