Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100435 Fylkessjukehuset i Haugesund 1100
  Arkiv K-100195 Rogaland fylkeskommune - Rogaland psyk. sykehus 1100 Omkring århundreskiftet var behandlingstilbudet for psykiatriske pasienter i Rog Mer ...
  Arkiv K-102250 Rogaland Heradslag 1100
  Arkiv K-102360 Rogaland Fylkeskommune - PA 1 Malde Soldathjem - boksamling 1100
  Arkiv K-100428 Rogaland Fylkeskommune - Rogalandstunet Bo- og aktivitetssenter 1100 Rogaland Vanføreheim ble bygd i 1965 av Stavanger Vanførelag. Eiendommen ble ove Mer ...
  Arkiv K-100268 Rogaland Fylkeskommune- Strand videregående skole 1100
  Arkiv K-100424 Fylkessjukehuset i Haugesund - Aanestad, Dag 1100
  Arkiv K-100429 PA IKA 534 - Vestlandske Vanførelag 1100
  Arkiv K-101328 Pedagogisk psykologisk tjeneste- Midt Ryfylke 1100
  Arkiv K-100433 Fylkessjukehuset i Haugesund - Sjefslege 1100
  Arkiv K-100224 Regionplanrådet for Nord-Rogaland 1100
  Arkiv K-100227 Rogaland Fylkeskommune- Eigersund v.g.skole 1100 Arkivet er overført til Statsarkivet i Stavanger16.03.2009
  Arkiv K-100414 HVPU-Fylkesteam 1100
  Arkiv K-100189 Rogaland Fylkeskommune - Oppveksthjemmene 1100
  Arkiv K-100416 Rogland Fylkeskommune - Fylkesskolesjefen 1100 Stillinga som fylkesskolesjef ble opprettet med grunnskoleloven i 1969. Med denn Mer ...
  Arkiv K-101850 PA - IKA 575 Rogaland Skøytekrets 1100 Krets under Norges Skøyteforbund (NSF) som ble skilt ut fra Vestlandske skøytekr Mer ...
  Arkiv K-100001 Interkommunalt Arkiv i Rogaland 1100
  Arkiv K-100434 Fylkessjukehuset i Haugesund - Økonomi 1100
  Arkiv K-100185 Rogaland fylkeskommune - Etat for regionalutvikling. 1100 Etaten ble opprettet i 1993 ved vedtak i fylkestinget. Konsekvensen av dette ble Mer ...
  Arkiv K-100146 Ryfylkerådet 1100

Fant detaljer: 2303  Side 1av 116