Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-102382 Hå kommune - PA 55 Nærbø Kvartetten 1119
  Arkiv K-101538 Bjerkreim kommune - Soknerådet 1114 Lov av 3. august 1897 nr. 1 om kyrkjer og kyrkjegardar gjorde mesteparten av kyr Mer ...
  Arkiv K-100909 Ogna kommune- Formannskapet 1117 Ogna kommune som administrativ enhet fungerte i perioden 1838 til og med 1963. F Mer ...
  Arkiv K-100247 Sandnes kommune - Sandnes folkesk./Trones skole 1102 I 1889 vedtok Stortinget en ny skolelov. De administrative endringer som denne f Mer ...
  Arkiv K-101254 Sola kommune - Teknisk etat 1124
  Arkiv K-101022 Nærbø kommune- Husbanknemda/husnemda 1119 I 1894 vedtok Stortinget at det skulle stillast til disposisjon statlege midlar Mer ...
  Arkiv K-101722 Sandnes kommune - Kulturutvalget/Kulturstyret 1102 Formannskapslovene ble avløst av kommunelovene av 1921. Disse lovene var tilpass Mer ...
  Arkiv K-100242 Sandnes kommune - Byggekommite innendørs idretsanlegg ved gymnas 1102
  Arkiv K-101431 Gjesdal kommune- PA 1 Ålgård Foreldrelag 1122
  Arkiv K-100425 Karmsund boliger 1100 Karmsund boliger ( Lillebo-foreningen, Lillebo skole- og daghjem, Lillebos infor Mer ...
  Arkiv K-100603 Vikedal kommune - Soknerådet 1157
  Arkiv K-101968 Mosterøy kommune- Formannskapet 1143 I 1837 ble formannskapsloven vedtatt og trådte i kraft. Med denne loven skulle d Mer ...
  Arkiv K-100657 Sandeid kommune - Kommunekassen 1158
  Arkiv K-102081 Utsira kommune- Framhaldskolen 1151 FRAMHALDSSKOLE, FORTSETTELSESSKOLE

Tankene om å tilby undervisning ut over den Mer ...
  Arkiv K-101619 Forsand kommune - Kulturstyret 1129 Formannskapslovene ble avløst av kommunelovene av 1921. Disse lovene var tilpass Mer ...
  Arkiv K-100836 Time kommune- Grøntnemnda 1121
  Arkiv K-102358 Vindafjord kommune - PA 10 Vikedal Elektrisitetslag 1154
  Arkiv K-102194 Strand kommune - PA 1 Jørpeland Bodeforening 1130
  Arkiv K-101360 Torvastad kommune - Likningskontoret 1152 Formannskapsloven av 1837 inneholdt ingen beskatningsbestemmelser, beskatningen Mer ...
  Arkiv K-100977 Varhaug kommune- Brannstyret 1118 Når det gjaldt brannvern i kommunene gjaldt forordningen av 1767 med endringslov Mer ...

Fant detaljer: 2303  Side 1av 116