Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100806 Time kommune- Tjåland skole 1121
  Arkiv K-102328 Rennesøy kommune - PA 16 Firma Jacob Håvarstein, Vikevåg 1142
  Arkiv K-101509 Randaberg kommune- PA 3 Randaberg Idrettslag 1127
  Arkiv K-100362 Klepp kommune- PA 12 Voll kvegavlslag 1120
  Arkiv K-100896 Time kommune- PA 36 Time Fråholdslag 1121
  Arkiv K-100262 Sandnes kommune - Husmorvikarnemnda 1102 Fra 1948 ble det gitt statstilskudd til husmorvikarstillinger i norske kommuner, Mer ...
  Arkiv K-101767 Lund kommune - Kirkekretsen / Nygård skolekrets 1112
  Arkiv K-100971 Varhaug kommune- Aldersheim 1118 Aldersheimen var en institusjon under fattigvesenet i Varhaug kommune.
  Arkiv K-100338 Sola Kommune - Tananger skole 1124
  Arkiv K-101678 Avaldsnes kommune- Forsyningsnemda 1147 Kommunale forsyningsnemnder ble opprettet etter lov 9. juni 1939, i forbindelse Mer ...
  Arkiv K-101295 Åkra kommune- Oppgjørs- kontroll- og prisnemda 1149 Under første verdenskrig var det kontrollnemnd underlagt provianteringsrådet som Mer ...
  Arkiv K-101070 Ølen Kommune - Ølen Framhaldsskule 1214
  Arkiv K-101894 Klepp kommune- PA 56 Klepp Idrettsråd 1120
  Arkiv K-101170 Sokndal kommune- Solbø sjukeheim 1111
  Arkiv K-100958 Varhaug kommune- Skulestyret 1118 Grunnlaget for utviklingen av en skoleadministrasjon og et skolevesen på landet Mer ...
  Arkiv K-102023 Rennesøy kommune- Kommunekassen 1142 Formannskapslovene av 1837 slo fast at kommunene fikk ansvaret for utgifter og i Mer ...
  Arkiv K-101207 Sokndal kommune- PA 2 Komite for strømabonenter 1111 Interresseforening. Kommiteen ble dannet 1916 og omfatter første huseiere og bos Mer ...
  Arkiv K-100966 Varhaug kommune- Rugland skule 1118 I 1889 vedtok Stortinget en ny skolelov. De administrative endringer som denne f Mer ...
  Arkiv K-102304 Hå kommune - PA 34 IOGT 41 "Leiv Eiriksson", Brusand 1119
  Arkiv K-102139 Eigersund kommune - PA 4 Eigersund herad lærarlag 1101

Fant detaljer: 2303  Side 1av 116