Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-102410 Forsand kommune - PA 14 Forsand mållag 1129
  Arkiv K-100110 Fister kommune - Kyrkjetilsynet/soknerådet 1132 Lov av 1897 om kyrkjer og kyrkjegardar bestemte at det ikkje lenger skulle finna Mer ...
  Arkiv K-100811 Time kommune- Kulturutvalget 1121
  Arkiv K-100062 Sogndal ladested - Fattigkommisjonen/fattigstyret 1107 Det kommunale fattigstellet i Sogndal ladested sprang ut av det lokale fattigkom Mer ...
  Arkiv K-100381 Klepp kommune PA 31 Klepp KFUK 1120
  Arkiv K-101487 Randaberg kommune- Jordstyret 1127 Næringsnemdene ble avskaffet ved Jordstyreloven av 1920. I stedet skulle det vel Mer ...
  Arkiv K-100247 Sandnes kommune - Sandnes folkesk./Trones skole 1102 I 1889 vedtok Stortinget en ny skolelov. De administrative endringer som denne f Mer ...
  Arkiv K-102067 Sokndal kommune- Hauge Guttemusikkorps 1111
  Arkiv K-101214 Sokndal kommune- PA 9 Dagny Holm, Åna Sira 1111
  Arkiv K-100568 Kvitsøy kommune - Valgstyret 1144
  Arkiv K-101441 Gjesdal kommune- PA 11 Avholdslaget "VON" 1122
  Arkiv K-101353 Torvastad kommune - Gamleheimstyret 1152 Gamleheimstyret var en institusjon under fattigvesenet.
  Arkiv K-101527 Stangeland kommune- Kontrollnemd for fast eiedom 1148
  Arkiv K-102339 Sola kommune - PA 2 Sola og Madla Gjensidige Brandforsikringsforening 1124
  Arkiv K-101886 Erfjord kommune - jordstyret 1137 Før jordstyret ble etablert hadde næringsnemndene som lå under provianteringsråd Mer ...
  Arkiv K-100074 Sogndal ladested - Vedutvalget 1107 Forskrifter 29. august 1939 om kommunale forsyningsnemder bestemte at kommunesty Mer ...
  Arkiv K-102138 Eigersund kommune - PA 3 Egersund lærerlag 1101
  Arkiv K-101076 Sauda kommune- Næringsnemnda 1135
  Arkiv K-101245 Sokndal kommune- PA 39 Sokndal blandede kor 1111
  Arkiv K-100064 Sogndal ladested - Sunnhetskommisjonen/Helserådet 1107

Fant detaljer: 2303  Side 1av 116