Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100444 Sandnes kommune - Komite Sorenskriverbolig 1102
  Arkiv K-102150 Finnøy kommune - PA 2 Finnøy bondelag 1141
  Arkiv K-101326 Klepp kommune- pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 1120
  Arkiv K-102261 Hjelmeland kommune - PA 41 Jøsenet Kraftverk 1133
  Arkiv K-100150 Sokndal kommune- Sokndal elverk 1111 Aktieselsakpet Sogndals Elektricitetsverk ble registrert i firmaregistret ved St Mer ...
  Arkiv K-100969 Varhaug kommune- Fattigkommisjon 1118 Det kommunale fattigstellet sprang ut av det lokale fattigkommisjonsystemet som Mer ...
  Arkiv K-102371 Hjelmeland kommune - PA 62 Hjelmeland mållag 1133
  Arkiv K-101365 Torvastad kommune - Fiskermanntallsnemnd 1152 Denne nemnda hadde i oppgave å ivareta en del sosiale oppgaver over for fiskere. Mer ...
  Arkiv K-101613 Forsand kommune - Indre Lysefjord skole 1129 Først ved skoleloven av 1827 ble det gitt et generelt påbud om føring av protoko Mer ...
  Arkiv K-100141 Høyland kommune - Kontrollnemnda/Prisnemnda 1123 Utbruddet av 2. verdenskrig aktualiserte behovet for prisreguleringstiltak. To p Mer ...
  Arkiv K-101087 Ølen Kommune - Elektrisitetslaget 1214
  Arkiv K-100373 Klepp kommune PA 23 Orre skulekorps 1120
  Arkiv K-100153 Sokndal kommune- Skole- og kulturetaten 1111
  Arkiv K-101708 Avaldsnes kommune- Avaldsnes skole 1147
  Arkiv K-101002 Sauda kommune- Framhaldsskolen 1135
  Arkiv K-101940 Suldal kommune - Veka skole 1134 I 1889 vedtok Stortinget en ny skolelov. Skolemyndighet skulle nå utøves av sko Mer ...
  Arkiv K-101408 Gjesdal kommune- Museumsnemda 1122
  Arkiv K-100646 Imsland kommune - Trygdekasse 1156
  Arkiv K-102068 Sola kommune- Solabladet 1124
  Arkiv K-101454 Stangeland kommune- Skattenemda 1148 Skattelovene av 1882 og 1911 gav kommunestyrer adgang til å ettergi ilignet skat Mer ...

Fant detaljer: 2303  Side 1av 116