Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-100936 Ogna kommune- Fiskenemnda 1117 Lov av 25. juni 1948 om kommunale fiskenemnder bestemte at det skulle være slike Mer ...
  Arkiv K-102047 Rennesøy kommune- Overformynderiet 1142 OVERFORMYNDERIET - KORT HISTORIKK

Overformynderienes oppgave har vært å forvalt Mer ...
  Arkiv K-101122 Sauda kommune- Sauda Likningsnemnd 1135
  Arkiv K-100608 Vikedal kommune - Fattigkommisjonen/fattigstyret 1157
  Arkiv K-102163 Hjelmeland kommune - PA 13 Ryfylke fruktlag, Hjelmeland 1133
  Arkiv K-101579 Bjerkreim kommune - PA 2 Bjerkreim Telefon A/S 1114
  Arkiv K-100963 Varhaug kommune- Vigrestad skule 1118 I 1889 vedtok Stortinget en ny skolelov. De administrative endringer som denne f Mer ...
  Arkiv K-102276 Suldal kommune - Det kommunale rutebilselskap 1134 I Rogaland var det mye private rutebillag. Disse kom som et resultat av at det s Mer ...
  Arkiv K-101497 Bokn kommune- PA 9 Austre Bokn Handelslag 1145 Handelslaget ble stiftet 11 mai 1925 Guttorm Trahaug, Laurits Aksdal og Bjarne N Mer ...
  Arkiv K-100435 Fylkessjukehuset i Haugesund 1100
  Arkiv K-100195 Rogaland fylkeskommune - Rogaland psyk. sykehus 1100 Omkring århundreskiftet var behandlingstilbudet for psykiatriske pasienter i Rog Mer ...
  Arkiv K-102384 Hå kommune - PA 56 Jæren Symfoniorkester 1119
  Arkiv K-101540 Bjerkreim kommune - Bue og Birkeland skuler 1114 Sjå også under skulestyret.

Utviklinga av det moderne skulevesenet tok til på 1 Mer ...
  Arkiv K-100913 Ogna kommune- Arbeidsnemnda 1117 Sysselsettingsloven av 1947 fastslo at hver kommune skulle ha en arbeidsnemd som Mer ...
  Arkiv K-100295 Klepp kommune- Pollestad skole 1120
  Arkiv K-101011 Nærbø kommune- Vegnemda 1119 Denne komiteen var nedsatt av formannskapet/kommunestyret, og forberedte veisake Mer ...
  Arkiv K-100390 Klepp kommune PA 40 Johan Stangeland 1120
  Arkiv K-101727 Avaldsnes kommune- Overformynderiet 1147 Overformynderi har en historie som går langt tilbake på 1700-tallet. I forbindel Mer ...
  Arkiv K-101433 Gjesdal kommune- PA 3 Gjesdal kristlige skolelag 1122
  Arkiv K-100605 Vikedal kommune - Vikedal prestegaard 1157

Fant detaljer: 2303  Side 1av 116