Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-102410 Forsand kommune - PA 14 Forsand mållag 1129
  Arkiv K-100358 Klepp kommune- PA 8 Klepp lærerlag 1120
  Arkiv K-101583 Bjerkreim kommune - PA 6 DNT avholdslaget Ljosglimt, Bjerkreim 1114
  Arkiv K-100277 Klepp kommune -Formannskapet 1120 Formannskapet var det største og viktigste utvalget i Klepp kommune. Formannskap Mer ...
  Arkiv K-100611 Vikedal kommune - Helserådet 1157
  Arkiv K-100381 Klepp kommune PA 31 Klepp KFUK 1120
  Arkiv K-100099 Fister kommune - Arkivnemnda 1132 Frå 1921 vart det gitt løyve til å oppretta faste eller mellombels utvalg, styre Mer ...
  Arkiv K-102010 Ølen kommune - Miljøkontoret 1214
  Arkiv K-101110 Sokndal kommune- Folkeregister 1111 Med folkeregisterloven av 1905 fikk kommunene adgang til å opprette register ove Mer ...
  Arkiv K-100593 Time kommune- Kommunekassen 1121 Regnskapsføringen for kommunens kasser hadde utviklet seg fra et system med særs Mer ...
  Arkiv K-101441 Gjesdal kommune- PA 11 Avholdslaget "VON" 1122
  Arkiv K-101493 Randaberg kommune- Randaberg sjukeheim 1127
  Arkiv K-101351 Torvastad kommune - Husnemnd 1152 Dette utvalget hadde ansvar for bygging og tildeling av kommunale boliger.
  Arkiv K-101390 Gjesdal kommune- Søyland skole 1122
  Arkiv K-100197 Vindafjord kommune - Prisnemnda 1154
  Arkiv K-102287 Hjelmeland kommune - PA 48 Årdal ungdomslag 1133
  Arkiv K-101317 Eigersund kommune- Dalane Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) 1101
  Arkiv K-102246 Strand kommune - PA 7 Strand Lærerforening 1130
  Arkiv K-100224 Regionplanrådet for Nord-Rogaland 1100
  Arkiv K-101010 Sauda kommune- Sauda Zinkverks fond 1135

Fant detaljer: 2303  Side 1av 116