Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-101900 Jelsa kommune - Foldøy skole 1138 I 1889 vedtok Stortinget en ny skolelov. Skolemyndighet skulle nå utøves av skol Mer ...
  Arkiv K-101187 Sokndal kommune- Havnestyret/havnekontoret 1111 Havneloven av 1894 bestemte at byer skulle ha eget havnestyre hvor kommunestyret Mer ...
  Arkiv K-102199 Utsira kommune - PA 4 Utsira fiskarlag 1151
  Arkiv K-101213 Sokndal kommune- PA 8 Sokndal Ungdomslags kino 1111 Kinodrift
  Arkiv K-102310 Hjelmeland kommune - PA 52 Mallin Gjesfjeld, Hjelmeland 1133
  Arkiv K-100878 Time kommune- PA 18 Frøyland Ungdomslag 1121
  Arkiv K-102419 Sandnes kommune - PA 6 Rederi bark Halfdan 1102 Barken "Halfdan" (320. Reg tonn) ble innkjøpt på auksjon i Norkjøping, Sverige i Mer ...
  Arkiv K-101258 Sauda kommune- PA2 Foreldrelaget ved Birkeland skole 1135
  Arkiv K-100592 Time kommune- Formannskapet 1121
  Arkiv K-101806 Vindafjord kommune - Helserådet 1154
  Arkiv K-100068 Sogndal ladested - Oppmålingsnemnda 1111 Nemd til å foreta oppmålings- og kartforretninger
Matrikuleringsarbeidene skulle Mer ...
  Arkiv K-101865 Sjernarøy kommune - Forsyningsnemnda 1140 Med lov av 9. juni 1939 vart det oppretta forsyningsnemnder i alle kommunar. Nem Mer ...
  Arkiv K-100367 Klepp kommune- PA 17 Klepp Kristelig forlkeparti 1120
  Arkiv K-102004 Ølen kommune - Pleie og omsorg 1214
  Arkiv K-101315 Sauda kommune- Skoletannlegen 1135
  Arkiv K-100953 Varhaug kommune- Vassforsyningsnemda 1118 Kommunal vannforsyning til husstander og næringsvirksomhet på Varhaug fra Vannav Mer ...
  Arkiv K-102120 Sand kommune - Nemnd for tildeling av bygningsmateriell 1136 Forskrifter 29. august 1939 om kommunale forsyningsnemnder bestemte at kommunest Mer ...
  Arkiv K-100997 Hå kommune- Folkebibliotek 1119 I 1809 ble Det kongelige selskap for Norges Vel stiftet. Det gikk straks i gang Mer ...
  Arkiv K-100854 Time Kommune- Forsyningsnemnda 1121
  Arkiv K-102232 Suldal kommune - PA 5 Sand Mållag 1136

Fant detaljer: 2303  Side 1av 116