Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-102410 Forsand kommune - PA 14 Forsand mållag 1129
  Arkiv K-100358 Klepp kommune- PA 8 Klepp lærerlag 1120
  Arkiv K-101311 Sauda kommune- Kulturkontoret 1135
  Arkiv K-100277 Klepp kommune -Formannskapet 1120 Formannskapet var det største og viktigste utvalget i Klepp kommune. Formannskap Mer ...
  Arkiv K-100963 Varhaug kommune- Vigrestad skule 1118 I 1889 vedtok Stortinget en ny skolelov. De administrative endringer som denne f Mer ...
  Arkiv K-100942 Ogna kommune- Forsyningsnemnda 1117 Kommunale forsyningsnemnder var virksomheter som ble etablert i alle kommuner i Mer ...
  Arkiv K-101487 Randaberg kommune- Jordstyret 1127 Næringsnemdene ble avskaffet ved Jordstyreloven av 1920. I stedet skulle det vel Mer ...
  Arkiv K-100343 Klepp kommune- Brannstyret 1120
  Arkiv K-101942 Suldal kommune - Framhaldsskolen 1134 Tankene om å tilby undervisning ut over den obligatoriske i allmueskolen var ti Mer ...
  Arkiv K-101443 Gjesdal kommune- PA 13 Gjesdal Idrettslag 1122
  Arkiv K-100249 Sandnes kommune - Teknisk aftenskole 1102 De tekniske aftenskolene hadde til formål å gi håndverkere og arbeidere en eleme Mer ...
  Arkiv K-101353 Torvastad kommune - Gamleheimstyret 1152 Gamleheimstyret var en institusjon under fattigvesenet.
  Arkiv K-101527 Stangeland kommune- Kontrollnemd for fast eiedom 1148
  Arkiv K-101390 Gjesdal kommune- Søyland skole 1122
  Arkiv K-100197 Vindafjord kommune - Prisnemnda 1154
  Arkiv K-102339 Sola kommune - PA 2 Sola og Madla Gjensidige Brandforsikringsforening 1124
  Arkiv K-101413 Gjesdal kommune- Edruskapsnemda 1122 Det var først på 1930-tallet at det ble etablert en egen alkoholistomsorg i Norg Mer ...
  Arkiv K-102246 Strand kommune - PA 7 Strand Lærerforening 1130
  Arkiv K-100224 Regionplanrådet for Nord-Rogaland 1100
  Arkiv K-100659 Sandeid kommune - Skolestyret 1158

Fant detaljer: 2303  Side 1av 116