Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-101817 Heskestad kommune - Ligningsnemnda 1113
  Arkiv K-101298 Åkra kommune- Brannstyret 1149 Når det gjaldt brannvern i kommunene gjaldt forordningen av 1767 med endringslov Mer ...
  Arkiv K-101073 Ølen Kommune - Fattigstyret/Forsorgstyret 1214
  Arkiv K-101897 Jelsa kommune - kommunekassen 1138 Formannskapslovene av 1837 slo fast at kommunene fikk ansvaret for utgifter og i Mer ...
  Arkiv K-101173 Sokndal kommune- Vergerådet/barnevernsnemda 1111 Ved vergerådsloven av 1896, som trådte i kraft i 1900, ble ansvaret for forsømte Mer ...
  Arkiv K-101017 Sauda kommune- Enkepensjonsnemnda 1135
  Arkiv K-102196 Utsira kommune - PA 1 Norevågen Ishus A/L 1151
  Arkiv K-102026 Rennesøy kommune- Skolestyret 1142 SKOLESTYRE, SKOLEKOMMISJON

Utviklingen av det moderne skolevesenet begynte på 1 Mer ...
  Arkiv K-101210 Sokndal kommune- PA 5 Jøssingfjord Manufacturing 1111 Smelteverk
  Arkiv K-102307 Eigersund kommune - PA 18 IOGT 44 Losje "Varberg", Egersund 1101
  Arkiv K-101632 Forsand kommune - Elverket 1129
  Arkiv K-100875 Time kommune- PA 15 Avholdslaget "FRAM" 1121
  Arkiv K-102416 Sandnes kommune - PA 3 Rederi bark Ephrussi 1102 Skonnerten "Ephruzzi" var på 343 reg.tonn og hadde 10 manns besetning. Kapteinen Mer ...
  Arkiv K-101267 Sauda kommune- PA11 handelsfirma Åsmund S. Rabbe 1135
  Arkiv K-101803 Lund kommune - Hestenemnda 1112 "Lov" av 13. mai 1943 om salg og utleie av hester bestemte at Landbruksdeparteme Mer ...
  Arkiv K-101078 Sauda kommune- Dyrevernsnemnda 1135 Dyrevernloven av 1935 påla kommunestyrene å velge en dyrevernnemnd. nemnda skull Mer ...
  Arkiv K-101861 Sjernarøy kommune - Vergerådet 1140 Barnevernslova av 1953 avløyste Vergerådslova av 1896, samt Pleiebarnslova av 1 Mer ...
  Arkiv K-101847 Høyland kommune - Folkeregister 1123 Med folkeregisterloven av 1905 fikk kommunene adgang til å opprette register ove Mer ...
  Arkiv K-100363 Klepp kommune- PA 13 Ungdomslaget Idun 1120
  Arkiv K-101998 Årdal kommune- Trodla- Tysdal skule 1131

Fant detaljer: 2303  Side 1av 116