Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-101723 Avaldsnes kommune- Arbeidstilsyn 1147 Allerede Sunnhetsloven av 1860 hjemlet et vist tilsyn med helsetilstanden i fabr Mer ...
  Arkiv K-101854 Avaldsnes kommune- Avaldsnes kommunale elektrisitetsanlegg 1147
  Arkiv K-101708 Avaldsnes kommune- Avaldsnes skole 1147
  Arkiv K-101690 Avaldsnes kommune- Avaldsnes skolekreds 1147
  Arkiv K-101843 Avaldsnes kommune- Brannstyret/brannvernsnemda 1147 Med hensyn til brannvern i kommunene gjaldt forordningen av 1767 med endringslov Mer ...
  Arkiv K-101842 Avaldsnes kommune- Brendselskommiteen/nemda 1147 Brendselskomiteen ble opprettet av Avaldsnes herredsstyre 13. april 1917
  Arkiv K-101687 Avaldsnes kommune- Det geistlige lønningsfond 1147 Lønningsfond ble opprettet i alle sogn i Norge ved "lov av 14. juli 1897 nr. 1 o Mer ...
  Arkiv K-101724 Avaldsnes kommune- Edruskapsnemda 1147 Det var først på 1930-tallet at det ble etablert en egen alkoholistomsorg i Norg Mer ...
  Arkiv K-102019 Avaldsnes kommune- Elektrisitetsverket 1147
  Arkiv K-101720 Avaldsnes kommune- Fattigvesnet/forsorgsvesnet 1147 Det kommunale fattigstellet sprang ut av det lokale fattigkommisjonsystemet so Mer ...
  Arkiv K-101651 Avaldsnes kommune- Formannskapet 1147 Formannskapslovene trådte i kraft fra 1.jan. 1938 for landet (byene 1.mai 1837. Mer ...
  Arkiv K-101678 Avaldsnes kommune- Forsyningsnemda 1147 Kommunale forsyningsnemnder ble opprettet etter lov 9. juni 1939, i forbindelse Mer ...
  Arkiv K-101711 Avaldsnes kommune- Fosen skole 1147
  Arkiv K-101713 Avaldsnes kommune- Førde skole 1147
  Arkiv K-101714 Avaldsnes kommune- Framhaldsskule 1147
  Arkiv K-101712 Avaldsnes kommune- Gismarvik, Høvring og Våga skole 1147
  Arkiv K-101689 Avaldsnes kommune- Haavik skole 1147
  Arkiv K-101841 Avaldsnes kommune- Jordstyret/næringsnemda 1147 Næringsnemndene ble avskaffet ved Jordstyreloven av 1920. I stedet skulle det ve Mer ...
  Arkiv K-101719 Avaldsnes Kommune- Kolnes skole 1147
  Arkiv K-101688 Avaldsnes kommune- Kolstø og Vorre skole 1147

Fant detaljer: 2303  Side 1av 116