Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-102042 Rennesøy kommune- Korntrygdkassereren K-102042
  Arkiv K-101863 Sjernarøy kommune - Jordstyret K-101863 Næringsnemndene vart avskaffa ved Jordstyrelova av 1920. På dei områda næringsn Mer ...
  Arkiv K-101096 Ølen Kommune - Oppgjeringsnemnda i Ølen 1214
  Arkiv K-101070 Ølen Kommune - Ølen Framhaldsskule 1214
  Arkiv K-101961 Ølen kommune - Reiseliv 1214
  Arkiv K-101082 Ølen Kommune - Fiskarmanntalsnemnda 1214 Forskriftene til lov av 08.08.1908 om ulukkestrygdene for fiskarar bestemte at e Mer ...
  Arkiv K-101962 Ølen kommune - Kulturkontoret 1214
  Arkiv K-101061 Ølen kommune - Bjoa soknekommunekasse 1214
  Arkiv K-101064 Ølen Kommune - Heradsrevisjon 1214
  Arkiv K-101073 Ølen Kommune - Fattigstyret/Forsorgstyret 1214
  Arkiv K-102009 Ølen kommune - Landbrukskontoret 1214
  Arkiv K-101094 Ølen Kommune - Prisnemnda/Kontrollnemnda 1214
  Arkiv K-101950 Ølen kommune - PA 1-Lærerlaget 1214
  Arkiv K-101060 Ølen kommune - Byggjenemda for kommunehuset 1214
  Arkiv K-101087 Ølen Kommune - Elektrisitetslaget 1214
  Arkiv K-101068 Ølen Kommune - Skuleboksamlingane 1214
  Arkiv K-102004 Ølen kommune - Pleie og omsorg 1214
  Arkiv K-102013 Ølen kommune - Ølen Vannverk 1214
  Arkiv K-101085 Ølen Kommune - Barnetrygdnemnda 1214 Kommunen kunne ha eigne kommunale alderstrygdeordningar. Administrasjonen vart Mer ...
  Arkiv K-101063 Ølen Kommune - soknekommunekasse 1214

Fant detaljer: 2303  Side 1av 116