Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
 
ORGAN
NAVN
KOMMUNENR.
HISTORIKK
MERKNADER
  Arkiv K-102042 Rennesøy kommune- Korntrygdkassereren K-102042
  Arkiv K-101863 Sjernarøy kommune - Jordstyret K-101863 Næringsnemndene vart avskaffa ved Jordstyrelova av 1920. På dei områda næringsn Mer ...
  Arkiv K-101065 Ølen Kommune - Likningsnemda 1214
  Arkiv K-101061 Ølen kommune - Bjoa soknekommunekasse 1214
  Arkiv K-101962 Ølen kommune - Kulturkontoret 1214
  Arkiv K-102009 Ølen kommune - Landbrukskontoret 1214
  Arkiv K-101059 Ølen kommune - Heradskassen 1214
  Arkiv K-102013 Ølen kommune - Ølen Vannverk 1214
  Arkiv K-101087 Ølen Kommune - Elektrisitetslaget 1214
  Arkiv K-101034 Ølen kommune - Formannskapet 1214 De kommunale forvaltingsorgana går tilbake til tida før 1837, som f.eks. fattig- Mer ...
  Arkiv K-101094 Ølen Kommune - Prisnemnda/Kontrollnemnda 1214
  Arkiv K-102004 Ølen kommune - Pleie og omsorg 1214
  Arkiv K-101950 Ølen kommune - PA 1-Lærerlaget 1214
  Arkiv K-101079 Ølen Kommune - Bjoastrand fattigstyre 1214
  Arkiv K-101085 Ølen Kommune - Barnetrygdnemnda 1214 Kommunen kunne ha eigne kommunale alderstrygdeordningar. Administrasjonen vart Mer ...
  Arkiv K-101069 Ølen Kommune - Barneskulane i Ølen 1214
  Arkiv K-101058 Ølen kommune - Byggjekomiteen for marknadsplassen 1214
  Arkiv K-101982 Ølen kommune - Lege/helsekontor 1214
  Arkiv K-101084 Ølen Kommune - Alderstrygdnemnda 1214 Kommunen kunne ha eigne kommunale alderstrygdeordningar. Administrasjonen vart Mer ...
  Arkiv K-101091 Ølen Kommune - Småbruk og bustadsnemda 1214

Fant detaljer: 2303  Side 1av 116