Hovedtabell: [Serier]   Tilbake til Master-tabellen

ARKIV_ID SERIE_KAT SERIE_NAVN FRA_AAR TIL_AAR MERKNAD GRAD
K-100045 E Nydyrking, dyrkingsplaner, m.m. 1922 1964 UG

Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
ARKIV
SERIE
STK.NR
BESKRIVELSE
FRA
TIL
TYPE
MAGASIN
REOL
FAG
HYLLE
MERKN./INNH.
GRAD
  K-100045 A 0001 Forhandlingsbok 1921 1923 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 A 0002 Møtebok 1929 1946 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 C 0001 Brevjournal 1929 1938 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 C 0002 Brevjournal 1939 1941 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 C 0003 Brevjournal 1945 1954 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 C 0004 Brevjournal 1954 1964 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 E 0001 Nydyrking 1922 1934 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 E 0002 Dyrkingsplaner for økte tilskudd 1939 1954 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 E 0003 Dyrkingsplaner 1936 1943 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 E 0004 Dyrkingsplaner 1943 1950 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 E 0005 Dyrkingsplaner 1950 1955 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 E 0006 Skjønnsprotokoll 1930 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 R 0001 Kassabok 1934 1937 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 R 0002 Kassabok 1938 1956 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 D 0001 Korrespondanse og saksarkiv 1946 1964 B1 IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 A 0003 Møtebok 1944 1964 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 D 0002 Korrespondanse, saksarkiv, m.m. 1941 1962 B1 IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 E 0007 Dyrkningsprotokoll 1936 1967 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 E 0008 Overflatedyrkning, beite og slått 1948 1964 P IKA1 017 I 4 UG
  K-100045 F 0001 Dagliste for kraftfor 1961 1964 P IKA1 017 I 4 UG

Fant detaljer: 21  Side 1av 2