Hovedtabell: [Serier]   Tilbake til Master-tabellen

ARKIV_ID SERIE_KAT SERIE_NAVN FRA_AAR TIL_AAR MERKNAD GRAD
K-100047 C Brevjournaler 1940 1951 UG

Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
ARKIV
SERIE
STK.NR
BESKRIVELSE
FRA
TIL
TYPE
MAGASIN
REOL
FAG
HYLLE
MERKN./INNH.
GRAD
  K-100047 H 0088 Kontobok, drift (2) 1964 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 H 0089 Kontobok, drift (3) 1964 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 H 0090 Kontobok, balanse 1964 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 I 0001 Drifts- og kapitalregnskap 1952 1958 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 I 0002 Drifts- og kapitalregnskap 1953 1957 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 I 0003 Drifts- og kapitalregnskap 1957 1961 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 I 0004 Drifts- og kapitalregnskap 1962 1963 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 J 0001 Hovedbok 1887 1914 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 J 0002 Årsoppgjørsbok 1904 1934 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 J 0003 Årsoppgjørsbok 1934 1937 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 J 0004 Budsjettoppgjør 1919 1936 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 J 0005 Hovedbok 1936 1937 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 J 0006 Hovedbok 1936 1940 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 J 0007 Status- og oppgjørsbok 1935 1960 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 J 0008 Budsjettoppgjør 1944 1953 P IKA1 018 D 7 UG
  K-100047 K 0001 Lønnsbok 1939 1944 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 K 0002 Lønnsbok 1944 1947 P IKA1 018 D 6 UG
  K-100047 K 0003 Lønnsbok 1946 1947 P IKA1 018 D 7 UG
  K-100047 K 0004 Lønnsbok 1948 1950 P IKA1 018 D 7 UG
  K-100047 K 0005 Lønnsbok 1950 1952 P IKA1 018 D 7 UG

Fant detaljer: 290  Side 1av 15