Hovedtabell: [Serier]   Tilbake til Master-tabellen

ARKIV_ID SERIE_KAT SERIE_NAVN FRA_AAR TIL_AAR MERKNAD GRAD
K-100151 Ab Møtebøker-Havneutvalget 1993 1997 UG

Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
ARKIV
SERIE
STK.NR
BESKRIVELSE
FRA
TIL
TYPE
MAGASIN
REOL
FAG
HYLLE
MERKN./INNH.
GRAD
  K-100151 Ag 0001 Bygge- og anleggsnemda 1994 P 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 Ab 0001 Havneutvalget 1988 1992 P 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 Ac 0001 Det faste utvalg for plansaker 1995 1997 P 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 Ae 0001 Hovedutvalg for teknisk sektor 1997 1997 P 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 Ab 0002 Havneutvalget 1993 P 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 Ae 0002 Hovedutvalg for teknisk sektor 1997 1997 P 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 Ab 0003 Havneutvalget 1996 1997 P 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 Ag 0002 Bygge- og anleggsnemda 1995 P 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 Ag 0003 Bygge- og anleggsnemda 1996 1997 P 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 Ak 0001 Tomteutvalget 1972 1974 P 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 C 0001 Brevjournal 1970 1972 P 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 C 0002 Brevjournal 1972 1975 P 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 B 0001 Kopibok 1963 1970 B1 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 B 0002 Kopibok 1971 1972 B1 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 B 0003 Kopibok 1973 1974 B1 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 B 0004 Kopibok 1975 1976 B1 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 B 0005 Kopibok 1977 1979 B1 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 B 0006 Kopibok 1980 1982 B1 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 B 0007 Kopibok 1983 1986 B1 11-A 001 A 1 UG
  K-100151 B 0008 Kopibok 1987 1988 B1 11-A 001 A 1 UG

Fant detaljer: 121  Side 1av 7