Hovedtabell: [Serier]   Tilbake til Master-tabellen

ARKIV_ID SERIE_KAT SERIE_NAVN FRA_AAR TIL_AAR MERKNAD GRAD
K-100592 A Møtebøker formannskapet UG

Søk etter              Poster pr side:
   Export selected    Print selected
    Avansert søk    |    Eksporter resultat    |    Skriver-vennlig versjon
ARKIV
SERIE
STK.NR
BESKRIVELSE
FRA
TIL
TYPE
MAGASIN
REOL
FAG
HYLLE
MERKN./INNH.
GRAD
  K-100592 Ro 0001 Lån/gjeld 1940 1941 P IKA1 029 D 3 UG
  K-100592 Ro 0002 Trygd for bankene 1948 1956 P IKA1 029 D 3 UG
  K-100592 Ro 0003 Pensjonsfondet kassabok 1960 1977 P IKA1 029 D 3 UG
  K-100592 Q 0001 Inventarliste kommunehuset 1942 1943 P IKA1 029 D 3 UG
  K-100592 F 0001 Folketallet 1930 P IKA1 029 D 3 UG
  K-100592 Ak 0001 Valgbok kommunale verv 1911 1947 P IKA1 029 D 3 UG
  K-100592 Ak 0002 Valgbok kommunale verv 1946 1968 P IKA1 029 D 3 UG
  K-100592 Af 0001 Byggenemda 1961 1978 P IKA1 029 D 3 UG
  K-100592 Af 0002 Interkommunal Tannrøktsnemd/utvalg for statsrealskolene 1950 1954 B1 IKA1 029 D 3 UG
  K-100592 Af 0003 Skattemnemda 1953 1982 P IKA1 029 D 3 UG
  K-100592 Af 0004 Nemda for Time rådhus 1955 1976 P IKA1 029 D 3 UG
  K-100592 Af 0005 Byggenemd ny rektorbolig 1960 1963 P IKA1 029 D 3 UG
  K-100592 Af 0006 Generalplannemda 1967 1971 P IKA1 029 D 3 UG
  K-100592 Af 0007 Vassforsyningsnemda 1950 1960 P IKA1 029 D 3 UG
  K-100592 Af 0008 Nemd for trafikkregulering 1977 1979 P 21-A 001 A 1 UG
  K-100592 Ac 0001 Møtebok 1970 1978 P IKA1 029 D 3 UG
  K-100592 Ad 0001 Møtebok 1961 1971 P IKA1 029 D 3 UG
  K-100592 Ae 0001 Møtebok 1969 1987 P IKA1 029 D 3 UG
  K-100592 Ae 0002 Møtebok 1978 1987 P 21-A 001 A 1 UG
  K-100592 Ae 0003 Møtebok 1978 1987 P 21-A 001 A 1 UG

Fant detaljer: 433  Side 1av 22