VIDEREGÅENDE SKOLER

Videreående skoler ble opprettet ved lov 21.6.1974 om videregående opplæring, og iverksatt 1.1.1976. Den videregående skolen omfatter en rekke tidligere skoleslag, bl.a. gymnaset, yrkesskoler, handelsskoler, husstellskoler og husflidsskoler. Disse utgjorde ulike studieretninger. Etter innføringen av ny struktur fra høsten 1994 ("Reform 94") består den videregående skolen av følgende 13 studieretninger: naturbruk, allmenne og økonomiske/administrative fag, hotell- og næringsmiddelfag, mekaniske fag, helse- og sosialfag, musikk/dans/drama, idrettsfag, tekniske byggfag, elektrofag, formgivingsfag, byggfag, trearbeidsfag, kjemi- og prosessfag. Alle 16—19-åringer har fra 1994 rett til tre års videregående opplæring som kan gi enten studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Skolene er fylkeskommunale og styres av fylkesskolestyret. Hver skole har et skoleutvalg. Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder.

 

Kilde: www.caplex.no

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet Videregående skole