BEITERÅD - KORT HISTORIKK

Lov av 16. juni 1961 om forskjellige beitespørsmål bestemte at det i hvert herred skulle være et beiteråd. Rådet skulle blant annet hjelpe til med å planlegge og organisere beitet, skaffe til veie opplysninger om behovet for beitearealer og i hvilken grad slike arealer var tilgjengelige. Beiterådet skulle i tillegg sammen med skogsrådet søke å regulere beite i skogsmark.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 268. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet beite