DRIFTSUTVALG - KORT HISTORIKK

Driftsutvalgene baserer sin eksistens på følgende dokument: ”Overenskomst mellom Norges Byforbund, Norges Herredsforbund, forhandlingsorganisasjonen på den ene siden og Norsk Kommuneforbund på den andre siden om driftsutvalg for større kommuner” av 1950. Driftsutvalgene er altså ikke kommunale utvalg som ble etablert i medhold av lov eller forskrift. Driftsutvalgene er kommunale utvalg som hjemler sin virksomhet i en sentral overenskomst mellom kommuners og kommunalt ansattes organisasjoner. Driftsutvalgene var et organ for å håndtere forslag til driftseffektivisering i kommunen. En slags forslagskasse organisert som et frivillig utvalg. Utvalget var sammensatt av en representant fra hver kommunal etat/sektor. Det virker som om driftsutvalgene avvikles utover på 1960-tallet. Man kan betrakte driftsutvalgene som en frivillig forløper til lønnsutvalgene og de senere administrasjonsutvalgene.

Kilde: Overenstkomst mellom Norges Byforbund, Norges Herredsforbund og Norges Kommuneforbund av 1950 oppbevart i Sandnes kommune sitt arkiv.

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet driftsutvalg