DYREVERNNEMND - KORT HISTORIKK

Dyrevernloven av 1935 påla kommunene å velge en dyrevernnemnd. Nemnda skulle hjelpe politiet med å påse at bestemmelsene om dyrevern ble overholdt. Forskriftene til denne loven kom ved rundskriv 15. november 1935 fra landbruksdepartementet.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 261 ff. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet dyrevern