KOMMUNALE ELEKTRISITETSVERK - KORT HISTORIKK

Mange landkommuner hadde tidlig intekter av jord og skog som lå til kommunegårdene (fattiggårdene). Kommunene kunne også ha inntekter av andre jord- og skogeiendommer, og mange steder ble det gradvis satt i gang annen næringsdrift. Her var ofte byene først ute. Etter handels og håndverklovgivningen hadde kommunene ikke anledning til å drive handels- og håndverksdrift. Dette endret seg i 1913. Da fikk kommunale gass-, elektrisitets- og vannverk salgsrett, og det kunne utvikles kommunal næringsdrift basert på disse ressursene. Denne salgsretten ble siden utvidet flere ganger. Kommunale elektrisitetsverk ble vanligvis etablert på i perioden fram mot første verdenskrig eller i mellomkrigstiden.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 289 ff. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet kommunalt elverk

  Katalogisert på søkeordet energi
  Katalogisert på søkeordet elektrisitetsverk