FISKERIMANNTALLSNEMND

Ifølge forskrifter av 7. november 1908 skulle en kommunalt nedsatt nemnd føre manntall over fiskere som var sykeforsikret. Kommunekassereren eller annen person tilsatt av kommunestyret var manntallsfører. I manntallsnemnda skulle manntallsføreren og to av kommunestyrerepresentantene være medlemmer. Nemnda bestemte hvem som skulle opptas i manntall.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene.", Universitetsforlaget, 1987, s.158

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet Fiskermanntallsnemnd