FORBRUKERNEMNDA/HEIMSTELLNEMNDA - KORT HISTORIKK

Forbrukernemnda behandler saker vedrørende forbrukerspørsmål og avgir uttalelse til kommunestyret. Nemnda velges av kommunestyret for valgperioden blant kommunens innbyggere. Nemnda behandler og avgir uttalelse i alle saker som har betydning for kommunens innbyggere i et forbrukerperspektiv, med særlig vekt på:

Evt. skiller mellom forbrukernemnda og heimstellnemnda har vi ikke klart å finne.

Kilde: Google.no

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet forbruker
  Katalogisert på søkeordet heimstell