FRILUFTSNEMNDA

Ifølge friluftsloven av 1957 kunne kommunestyret velge å opprette friluftsnemnd/friluftsråd. Nemnda skulle arbeide for å fremme friluftsformål innen kommunen, men kunne også pålegges andre oppgaver av kommunestyret. Forskrifter for nemndas virksomhet ble gitt av kommunestyret. I 1970-årene ble friluftsnemndas oppgaver lagt til kulturstyret, direkte eller som et underutvalg.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 102f. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet Friluftsnemnda