HESTENEMND - KORT HISTORIKK

"Lov" av 13. mai 1943 om salg og utleie av hester bestemte at Landbruksdepartementet kunne gi forskrifter om slik virksomhet. Med hjemmel i denne "loven" bestemte "forordning" av 3. juli 1943 om salg og utleie av brukshester at kommunale hestenemnder skulle ta seg av denne formidlingen. I byene skulle ordføreren forestå formidlingen, eller han kunne oppnevne en hestenemnd til å ta seg av disse gjøremålene.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 261. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet hestenemnd