HESTEUTSKRIVINGSNEMND/-UTVALG - KORT HISTORIKK

Lov av 27. juli 1896 om utskriving av hester og kjøretøyer til feltbruk bestemte at hver kommune skulle ha en hesteutskrivingsnemnd som satte opp lister over de som skulle stille hest til feltbruk. Hver kommune ble pålagt å stille ett bestemt antall hester. Hestene skulle vurderes av en militær mønstrings- og vurderingskommisjon når det ble aktuelt. Disse bestemmelsene ble gjentatt i lov i 1938. I 1948 ble det bestemt at hesteutskrivingsnemnd i kommuner bare skulle velges etter anmodning fra militære myndigheter.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 295. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet hesteutskrivning