HUSFORDELINGSNEMND - KORT HISTORIKK

Lov av 1918 om boligforhold gav kommunene adgang til å bestemme at enhver som leide ut hus, leiligheter eller rom, skulle være pliktig til å gi medling om slik utleie. Iflg. rundskriv av 31.jli 1918 fra Sosialdepartementet skulle meldingen skje til kommunale myndigheter. Midlertidig lov av 9. juli 1920 påla alle som hadde leilighet med flere enn et visst antall beboelsesrom i forhjold til antall beboere, gi melding om dette.
I flg. Administrasjonsrådets bestemmelse 27.juni 1940 kunne fylkesmannen gi kommunen rett til å kreve bruksrett til husrom. En nemd skulle fastsette vederlaget etter skjønn. Vedtak om avståelse av husrom og anbringelse av husville skulle treffes på kommunens vegne av et eget utvalg.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 285. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet husfordeling