HUSNEMND/BOLIGNEMND/BOLIGRÅD - KORT HISTORIKK

Husbanken ble opprettet i 1946 og den gav lånetilbud som kom i tillegg til Småbruk- og Boligbankens. En viss samordning fant likevel sted. Husbankloven av 1946 fastslo at Husbankens oppgave var å gi lån til nye boliger og å finansiere gjenreisingen etter krigen. Bankens virksomhet ble ledet av et hovedstyre med sete i Oslo. I de øvrige landsdelene ble det opprettet avdelingskontorer under ledelse av avdelingsstyrer. De enkelte kommunestyrer skulle velge en husnemnd. Kommunestyret kunne bestemme at småbruks- og/eller bolignemnda, eller et eget boligråd, skulle fungere som husnemnd. Husnemndas oppgave var å vurdere lånesøknader og byggeplaner og gi sin uttalelse. Søknader nemnda godkjente sendte den videre til takstnemnda, som ga si uttalelse sammen med en forhåndstakst. Kommunestyret ga til slutt sin uttalelse om lånesøknaden og eventuelle tilsagn om kommunal støtte.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 255 ff. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet husnemnd
 

Katalogisert på søkeordet bolignemnd