HUSLEIENEMND/HUSNEMND - KORT HISTORIKK

Husleienemnda/ Husnemnd vedtok høyest lovlige leie for å motvirke urimelig høye leier. Husleien var undergitt særskilt regulering fra begynnelsen av 2. verdenskrig. Fram til 1954 var disse bestemmelsene gitt i prislovgivningen. Midlertidig lov 25. juni 1954 nr. 12 om regulering av leie for husrom skulle gjelde i de kommuner der bygningsloven av 1924 gjaldt helt eller delvis. Saker etter denne loven skulle behandles av kommunalt oppnevnte husleienemnder. Der det var opprettet prisnemnder etter prisloven av 1953 skulle husleienemnda være en avdeling under kontrollnemnda/prisnemnda. Vedtak i husleienemnda kunne partene anke inn til Prisdirektoratet. 1954 loven gjaldt fram til 1. juli 1956, men dens gyldighet ble senere forlenget.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 284. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet husleienemnd
  Katalogisert på søkeordet husnemnd