HYPOTEKBANKENS TAKSTMENN - KORT HISTORIKK

Dette var en funksjon under småbruks- og bolignemnda (småbruk- og bustadbanknemnda). Denne nemnda skulle ha funksjoner som skulle befare og taksere bruket eller boligen/eiendommen og gi erklæring om hvorvidt låneobjektet fylte vilkårene for å få lån og evt. kommunal garanti.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 254 ff. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet hypotekbank
  Katalogisert på søkeordet småbruk