INNLANDSFISKENEMND - KORT HISTORIKK

Lov av 6. mars 1964 om laksefisket og innlandsfisket påla alle kommuner som ikke hadde spesielt fritak fra departementet, å velge ei innlandsfiskenemnd (§ 7). Nemnda skulle ta seg av innlandsfiske og fangst av kreps. Den skulle arbeide for å øke fiskebestanden og fremme fisket og interessen for et rasjonelt fiskestell i kommunen (§ 8).

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 268. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet innlandsfiske