JORDDYRKINGSFONDET - KORT HISTORIKK

"Opplysningsvæsenets Fonds Midler til Jordbrugets Fremme" (Jorddyrkingsfondets midler) var en forløper til det som i 1903 ble etablert som "Den norske Stats Arbeiderbruk- og Boligbank", og som i 1915 ble endret til "Den Norske Stats Småbruks- og boligbank". "Opplysningsvæsenets Fond" var i sitt opphav geistlig og lå under kirke dep. Fondet er gammelt og går tilbake til dansketiden. Fondet har opp igjennom historien drevet med mye forskjellig, bl.a. støtte til jordbruksvirksomhet. Fondet hjemlet sin lånevirksomhet til jordbruksformål i en lov av 26. august 1854. Denne hjemmelen gav formannskapet i en kommune rett til å oppnevne en person som kunne forestå takstforetninger som ble lagt til grunn før formannskapet garanterte for en søkers lån fra jorddyrkingsfondets midler.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet jorddyrk(n)ingsfondet