KIRKETILSYN

Lov av 3. august 1897 nr. 1 om kirker og kirkegårder gjorde flesteparten av kirkene i Norge kommunale. I forbindelse med denne loven ble det opprettet kommunale kirkefond, kirketilsyn, lønningsfond og lønnsutvalg i kommunene. Disse organene fikk ansvar for alt det kirkelige arbeidet bortsett fra soknearbeid og forkynning. Disse oppgavene fikk de først etter 1920 i forbindelse med innføringen av lov av 3. desember 1920 om sogneråd og soknemøter. 1920-loven ble avløst av en ny lov i 1953 som ikke skapte store endringer på kommunalt plan.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 93-99. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet Kirketilsyn

  Katalogisert på søkeordet Kyrkjetilsyn