KIRKEVERGEN

Lov av 14. juli 1897 nr. 1 om geistlige embetsmenns og kirkesangeres lønning (Lønningsloven). Kirkene skulle nå være offentlige og loven påla kommunene bl.a. å ha en kirkeverge. Kirkevergeinstitusjonen ble ikke opprettet med denne loven, den går mye lenger tilbake i tid. Den ble kommunal med denne loven. Kirkevergen skulle bl.a. føre kirkens regnskaper.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 94ff. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet Kyrkjeverge