EVAKUERINGSNEMND/TILFLYTNINGSNEMND/INNKVARTERINGSNEMND - KORT HISTORIKK

Provisorisk anordning av 22. desember 1939 bestemte at det kunne opprettes lokale nemnder til hjelp ved evakuering. Dette ble opprettholdt i provisorisk anordning av 22. april 1940 og midlertidig lov av 1947. I medhold av dette ble det i krigs- og etterkrigsårene bl.a. opprettet evakuerings-, tilflyttings og innkvarteringsnemnder. Disse samarbeidet med den kommunale husfordelingsnemnda som sto for rekvirering av nødvendige husrom innen komunen.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene." Side 297. Universitetsforlaget, 1987.

Søk i databasen: Katalogisert på søkeordet evakuering
  Katalogisert på søkeordet tilflytting
  Katalogisert på søkeordet innkvartering