LØNNSNEMND/ADMINISTRASJONSUTVALG - KORT HISTORIKK

En kommunal lønnsnemnd var et utvalg som hadde ansvar for å fastsette lønna til kommunale tjenestemenn og -kvinner. Utvalget skulle også komme med anbefalinger i forbindelse med lønnsopprykk. Ei lønnsnemnd eller et lønningsutvalg som det ofte også ble kalt var forløperen til det som på 1980- og 1990-tallet fikk navnet administrasjonsutvalg i kommunene. Administrasjonsutvalgene kunne også behandle saker angående lokale forslag til driftseffektivisering.

Kilde: Denne typen utvalg er relativt nytt og beskrives ikke i boka "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap; Kommunene" av Mykland, L. og Masdalen, K.O.

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordene lønnsutvalg/lønnsnemd