NEMNDER OPPNEVNT AV SKOLESTYRET

Skolestyret kunne nedsette flere ulike underutvalg som skoleråd, tilsynsutvalg for de enkelte skoleketsene, eksamensnemnd, stipendnemnd, byggenemnd osv. Hovedsaklig består arkivmaterialet etter disse underutvalgene av forhandlingsprotokoller og korrespondansemateriale. Men annet materiale kan forekomme, for eksempel regnskap for byggenemnder og karakterprotokoller etter eksamensnemnder.

Se også under skolestyret og tilsynsutvalget.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap: kommunene." Universitetsforlaget, 1987, s. 122.

Søk i databasen:

Katalogisert på søkeordet Tilsynsutvalg

Katalogisert på søkeordet Byggenemnd