OVERLIGNINGSNEMND

Se også under ligningsnemnda. Når skatteligningen var avsluttet, skulle ligningsnemnda sende innberetning til departementet (for byene) eller til amtsskattestyret (for landkommunene). Klager over ligningen skulle i første omgang behandles av den instansen som hadde utført den, altså ligningsrådet/ligningsnemnda. Neste klageinstans var overligningsnemnda. Overligningsnemndas forhandlinger er normalt ført i ligningsnemnda sin forhandlingsprotokoll, men kan også være ført for seg selv.

Kilde: Mykland, L. og Masdalen, K.O., "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap: kommunene." Universitetsforlaget, 1987, s. 67ff.